Strona Olsztynka

Informacja dotycząca zmiany systemu zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Olsztynek
Dodano: 28-06-2013 | Promocja Gminy | wyświetleń: 6527

Burmistrz Olsztynka informuje, że od 1 lipca 2013 roku wprowadza się nowy system zbiórki odpadów komunalnych.

 1. Od 1 lipca 2013r., odbiorem odpadów komunalnych zajmowała się będzie ta sama firma co dotychczas, tj. Gospodarka Komunalna Sp.z.o.o. w Olsztynku.
 2. Jak już nam wiadomo, Gmina Olsztynek należy do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „ Czyste Środowisko”,  mającego swoją siedzibę  w Ostródzie.  Przetarg na wywóz nieczystości  wygrał  Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp.z.o.o. (które stworzyło konsorcjum z Gospodarką Komunalną Sp.z.o.o. w Olsztynku). Pomiędzy podmiotami została podpisana umowa na okres 3 lat.
 3. Ustawodawca zobowiązał wszystkich, do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane we własnym zakresie. Wychodząc naprzeciw mieszkańcom naszej gminy, proponujemy wykup dzierżawionych pojemników od Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o.
  w Olsztynku, bądź zawarcie z nią umowy indywidualnej na dzierżawę. Wszelkie formalności
  w tej sprawie można załatwiać w siedzibie Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o. przy ulicy Górnej 1
  w Olsztynku.
 4. Na odwrotnej stronie ulotki, znajdziecie Państwo  cennik za wykup i dzierżawę pojemników na odpady.
 5. Z dniem 1 lipca 2013 roku i wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, nie zmieni się lokalizacja pojemników na odpady segregowane, tzw. gniazd na terenie miasta i gminy. Nikt też nie zabierze mieszkańcom pojemników na odpady, które dotychczas użytkowaliśmy.
 6. Segregacja odpadów będzie wyglądała w naszej gminie tak jak dotychczas. Plastik, papier, szkło, metal segregujemy do pojemników zbiorczych, bioodpady w miarę możliwości należy kompostować. Pozostałe odpady, które nie nadają się do segregacji wyrzucamy do swojego pojemnika na odpady resztkowe.
 7. Pierwszą wpłatę za odbiór  odpadów komunalnych, należy dokonać zgodnie ze złożoną   deklaracją do dnia 31 lipca 2013r, następne kolejne wpłaty do 15- tego każdego miesiąca, którego opłata dotyczy. Można dokonywać  wpłat  jednorazowo za dany rok.

Numer konta bankowego :
Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „ Czyste Środowisko”

ul. Wojska Polskiego 5

14-100 Ostróda

13 1160 2202 0000 0000 6194 2539 

 1. 8.      Wpłat można dokonywać dowolnym sposobem- przelew elektroniczny (internet),  przelew bankowy bądź pocztowy. Trwają rozmowy pomiędzy Gminą Olsztynek, Związkiem Gmin
  w Ostródzie i Bankiem Spółdzielczym w Olsztynku, które mają na celu zmniejszenie opłaty za dokonywanie przelewu.

 

 

Cena pojemników (brutto)

 • Pojemnik plastikowy SM-110 l –   20zł
 • Pojemnik metalowy SM- 110 l –   12 zł
 • Pojemnik plastikowy SM- 120 l –  25zł
 • Pojemnik plastikowy SM- 240 l –  40zł
 • Pojemnik plastikowy SM- 660 l –  150zł
 • Pojemnik plastikowy SM- 770 l –  160zł
 • Pojemnik plastikowy SM- 1100 l – 180zł
 • Pojemnik metalowy SM- 1100 l  -  50zł
 • Pojemnik KP 7                             -  900zł

W przypadkach indywidualnych ze względu na stan pojemnika będzie możliwość negocjowania cen.


Cena dzierżawy za pojemniki (brutto)

 • Pojemniki o pojemności 110 l-120 l-  max 4,58zł / za miesiąc
 • Pojemniki o pojemności 240 l- 6,26 zł/ za miesiąc
 • Pojemniki o pojemności 1100 l- 30,70 zł/ za miesiąc

 

UWAGA!  Umowy na dzierżawę pojemników zawierane będą na okres dwóch lat, opłata płatna będzie z góry za 1 rok.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
grafika
Wprowadzono: 15-06-2018  Promocja Gminy
grafika
Wprowadzono: 08-06-2018  Promocja Gminy
1
2
3
4
5
6
Róg obrazka 1 Róg obrazka 2
grafika
Róg obrazka 3 Róg obrazka 4

Wprowadzono: 13-06-2018   Promocja Gminy
Liczba zdjęć: 38