Strona Olsztynka

Relacja z wizyty certyfikującej w Olsztynku
Dodano: 05-09-2012 | Promocja Gminy | wyświetleń: 9161
grafika
Galerie:
grafika
Dodano: 05-09-2012
Promocja Gminy
Ilość fotografii: 3

W dniu 24 sierpnia gościliśmy w Olsztynku Zespół Certyfikujący Olsztynek w kwestii przystąpienia do Międzynarodowego Stowarzyszenie Miast Cittaslow. W skład Zespołu Certyfikacyjnego weszli przedstawiciele 3 miast: miasto wiodące - Bisztynek: Pani Krystyna Zawitowska – Zastępca Burmistrza Bisztynka, Pani Iwona Banach – Sekretarz Gminy i Miasta Bisztynek, przedstawiciele Miasta Biskupiec: Pani Elżbieta Samorajczyk – Burmistrz Miasta Biskupiec, Pani Małgorzata Chyziak – Sekretarz Miasta Biskupca oraz Pan Jerzy Grządziewski – Kierownik Referatu Promocji, Pełnomocnik Burmistrza ds. Cittaslow z Nowego Miasta Lubawskiego. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Olsztynku w obecności Pana Krzysztofa Wieczorka –Zastępcy Burmistrza Olsztynka, Pana Andrzeja Wojdy – Radnego Rady Miejskiej w Olsztynku oraz Pana Karol Kijkowskiego – pracownika Referatu Oświaty, Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Olsztynku. Spotkanie było jednym z ostatnich etapów na drodze przystąpienia Olsztynka do Stowarzyszenia Miast Cittaslow. Komisja dokonała oceny kryteriów i wymagań niezbędnych do certyfikacji. Na podstawie przedłożonych dokumentów potwierdzono zawarte w ocenie informacje ze stanem faktycznym. Po weryfikacji ustalono, że Miasto Olsztynek spełnia kryteria Cittaslow w 85,42%. Wytyczne konieczne do przystąpienia miasta kandydującego do sieci to konieczność przekroczenia 50% w wymaganej skali punktów. Po spotkaniu przybyli goście mieli okazję zwiedzić Muzeum Budownictwa Ludowego oraz skosztować wyrobów naszych lokalnych wytwórców.

Wszystkie nowe miasta, pretendujące do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow oraz do Krajowej Sieci ma swoje miasto opiekuna. Opiekunem miasta Olsztynek jest miasta Bisztynek. Miasto opiekun ma za zadanie udzielenie wsparcia w procesie certyfikacji. Do sieci Cittaslow oprócz Olsztynka pretendują: Ryn, Węgorzewo, Gołdap, Lubawa oraz Iława.

Miasto starające się o osiągniecie statusu Cittaslow musi zgodzić się na zaakceptowanie wytycznych Slow Ford i pracować nad poprawą serdecznej atmosfery oraz chronić lokalne środowisko. Ruch Cittaslow dąży do promocji dialogu i komunikacji pomiędzy lokalnymi producentami i konsumentami. Dzięki pomostowym pomysłom ochrony środowiska, promocji zrównoważonego rozwoju i poprawie miejskiego życia ruch Slow Cities dostarcza bodźców branży produkcji żywności używającej naturalnych i przyjaznych dla środowiska technik. Odznaczenie „Slow City” stanie się marką jakości dla mniejszych społeczności (tylko te z mniejszą niż 50 000 liczbą mieszkańców mogą się o nie ubiegać). Zmiany mogą zawsze być wprowadzone i zastosowane – często czerpiąc inspiracje z programów wdrożonych w innych miastach.
Więcej informacji o sieci Cittaslow pod LINKIEM

Karol Kijkowski

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
grafika
Wprowadzono: 15-06-2018  Promocja Gminy
grafika
Wprowadzono: 08-06-2018  Promocja Gminy
1
2
3
4
5
6
Róg obrazka 1 Róg obrazka 2
grafika
Róg obrazka 3 Róg obrazka 4

Wprowadzono: 13-06-2018   Promocja Gminy
Liczba zdjęć: 38