Strona Olsztynka

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku
Dodano: 17-10-2017 | Justyna Balicka | wyświetleń: 1868
grafika

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

13 października br. w Szkole Podstawowej nr  1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

14 października to święto  wszystkich nauczycieli i uczniów, a także wszystkich pracowników szkoły, którzy na co dzień wspierają jej pracę.

W tym roku to święto rozpoczęliśmy chwilą zadumy i refleksji, gdyż kilka dni temu odeszli do Wieczności : Pan Witold Jasiński – człowiek, który całe swoje życie poświęcił nauce i szkole, a także Damian Burcz – tragicznie zmarły uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynku, przed którym dopiero otwierało się życie. Wszyscy zgromadzeni na uroczystym apelu minutą ciszy uczcili te osoby.

Następnie Pani Dyrektor Irena Jędruszewska serdecznie przywitała przybyłych gości. Na tę uroczystość przybyli: Pani Alicja Woźnicka – Przewodnicząca Rady Miejskiej i wieloletnia Dyrektor dawnej Szkoły Podstawowej nr 1,  Pan Bogusław Kowalewski – Zastępca Burmistrza Olsztynka, Pani  Agnieszka Pieczara – Przewodnicząca Rady Rodziców.

Gorąco zostali powitani nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkoły, uczniowie klas gimnazjalnych, uczniowie klas czwartych, siódmych i pierwszych.

Pan Burmistrz w swoim przemówieniu stwierdził, że „nauczyciele są solą tego miejsca”. Nauczyciel ma szczególną rolę, niesie ze sobą misję kształtowania nowego człowieka. Nauczyciel także kształtuje charaktery młodych ludzi, którzy w przyszłości będą tworzyć rzeczywistość. Życzył nieustającej energii, satysfakcji z pracy, a także tego, aby nauczycieli otaczał szacunek uczniów i ich rodziców. Następnie wręczył Nagrody Burmistrza Pani Grażynie Niestępskiej i Pani Darii Sępkowskiej.

Głos zabrała także Pani Agnieszka Pieczara, która wskazała na ogromną rolę, jaką odgrywają nauczyciele, gdyż przekazują oni bezcenną wiedzę, ale także pomagają kształtować sumienia, uczą akceptacji i tolerancji. To bardzo ważne, jakich nauczycieli spotka się na swojej drodze życia. Na ręce Pani Dyrektor Przewodnicząca Rady Rodziców przekazała prezent w postaci książek, które wzbogacą zasoby szkolnej biblioteki, bo nic nie zastąpi żywego kontaktu z prawdziwą książką.

W swoim wystąpieniu Pani Danuta Bondaruk w imieniu Rady Szkoły przekazała szczególne podziękowania  Pani Alinie Kowalewskiej, która przez dziesięć lat społecznie wspierała pracę szkoły, prowadząc rachunki w banku. Za życzliwość, zaangażowanie, poświęcony czas i pracę społeczną z rąk  Pani Dyrektor  Pani Alina Kowalewska otrzymała symbolicznego anioła.

Następnie Pani Dyrektor podziękowała za pracę w Radzie Szkoły następującym nauczycielom: Pani Danucie Bondaruk, Pani Janinie Berek, Pani Marlenie Czerwińskiej, Pani Agnieszce Nyga-Wilczewskiej, Pani Agnieszce Olszewskiej, Pani Darii Sępkowskiej.

Nagrody Dyrektora  szkoły otrzymali: Janina Berek, Danuta Bondaruk, Marlena Czerwińska, Zdzisław Dzięgielewski, Laura Kuprowska, Iwona Obarek, Małgorzata Pingot, Danuta Salamon, Ewa Siemianowska.

Bardzo ważną częścią apelu było ślubowanie klas pierwszych i pasowanie na ucznia. Uczniowie najmłodszych klas dołączyli do naszej społeczności szkolnej. Z tej okazji przygotowali również pod kierunkiem Pani Elżbiety Kuckiej i Pani Bożeny Waloszek interesujący program artystyczny, którym wszystkich rozbawili i wzruszyli. Następnie udali się do auli, gdzie rodzice klas pierwszych przygotowali dla nich poczęstunek.

 

                                                                                                                          Danuta Salamon

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
grafika
Wprowadzono: 17-09-2018  Justyna Balicka
1
2
3
4
5
6