Strona Olsztynka

Krajowe Zebranie Członków Polskiej Sieci Miast Cittaslow
Dodano: 05-02-2018 | Promocja Gminy | wyświetleń: 2206
grafika
Galerie:
grafika
Dodano: 05-02-2018
Promocja Gminy
Ilość fotografii: 13

W środę 31 stycznia Burmistrz Olsztynka Artur Wrochna – Krajowy Koordynator sieci, Zastępca Burmistrza Olsztynka Bogusław Kowalewski oraz pełnomocnik ds. Cittaslow Karol Kijkowski uczestniczyli w Zgromadzeniu Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow w Mierkach z udziałem naukowców z Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W programie zebrania było m.in. sprawozdanie z działalności podejmowanej w ubiegłym roku oraz sprawozdanie z realizacji budżetu Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow za 2017 rok przedłożone przez Krajowego Koordynatora – Artura Wrochnę. Uczestnicy zebrania zatwierdzili projekt budżetu sieci na 2018 rok oraz przyjęli do realizacji kalendarz wydarzeń na rok bieżący.

Kolejne punkty programu zebrania obejmowały omówienie kwestii organizacyjnych wyjazdu polskiej delegacji na Międzynarodowe Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia Miast Cittaslow w Mirande (Francja) w 23 czerwcu 2018 roku oraz Festiwalu Miast Cittaslow w Lidzbarku w dniach 25-26 maja 2018 roku.

Duże zainteresowanie uczestników zgromadzenia wzbudziły szczegóły planowanych warsztatów sieci miast Cittaslow połączone z II konferencją naukową „Alternatywne modele rozwoju miast wyzwania i problemy małych miast i ich otoczenia” w Lidzbarku Warmińskim w dniach 11-12 maja 2018 roku oraz zagadnienia uregulowania współpracy polskiej sieci z przedstawicielami świata nauki referowane przez dr. Agatę Gruszecką-Tieśluk.

Na zakończenie zgromadzenia Pan Jacek Wiśniowski zapoznał delegatów Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow z informacjami dotyczącymi spotkania Zarządu Cittaslow International we Włoszech z udziałem burmistrzów europejskich miast cittaslow z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Tego samego dnia bezpośrednio przez zebraniem Polskiej Krajowej Sieci odbyło się Zebranie Zarządu Stowarzyszenia "Polskie Miasta Cittaslow", w trakcie którego podjęto uchwałę o zatwierdzeniu budżetu Stowarzyszenia na rok 2018 oraz uchwałę w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
grafika
Wprowadzono: 17-08-2018  Promocja Gminy
grafika
Wprowadzono: 17-08-2018  Promocja Gminy
grafika
Wprowadzono: 23-07-2018  Justyna Balicka
1
2
3
4
5
6
Róg obrazka 1 Róg obrazka 2
grafika
Róg obrazka 3 Róg obrazka 4

Wprowadzono: 13-08-2018   Promocja Gminy
Liczba zdjęć: 23