Strona Olsztynka

Spotkanie Sołtysów w Mierkach
Dodano: 06-03-2018 | Promocja Gminy | wyświetleń: 1064
grafika
Galerie:
grafika
Dodano: 06-03-2018
Promocja Gminy
Ilość fotografii: 36

W piątek, 2 marca br. sołtysi z naszej gminy spotkali się wspólnie w świetlicy wiejskiej w Mierkach aby razem świętować Dzień Sołtysa. Z gospodarzami sołectw należących do naszej gminy spotkali się Burmistrz Olsztynka Artur Wrochna, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Wojda, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mirosław Szostek, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Irena Pisarewicz, Przewodniczący Komisji Rady w osobie: Alicji Woźnickiej i Krzysztofa Kowalskiego, Zastępca Burmistrza Bogusław Kowalewski, Sekretarz Miasta Beata Pieniak oraz Skarbnik Miasta Lucyna Łukaszewicz. W spotkaniu uczestniczył także zarząd Koła Gospodyń Wiejskich w Mierkach, którego Przewodniczącą jest Pani Agnieszka Wojda.

Rozpoczynając spotkanie Burmistrz Olsztynka wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej pogratulował wszystkim sołtysom licznych sukcesów i działań na rzecz rozwoju swoich miejscowości i tym samym całej Gminy.

Złożyli najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności oraz zadowolenia z wykonywania obowiązków. Podziękowali za współpracę, za zaangażowanie oraz za liczne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej. Niech ta praca dostarcza wielu satysfakcji i będzie źródłem społecznego uznania.

Życząc wytrwałości w codziennej służbie, wspaniałych pomysłów na rzecz rozwój sołectw, a przede wszystkim – satysfakcji z wypełniania mandatu sołtysa.

Jednocześnie podziękowali za trud, efektywną współpracę z samorządem Gminy i zaangażowanie w codzienną działalność na rzecz środowiska lokalnego.

Licznie przybyłym sołtysom sołectw wręczono listy gratulacyjne oraz drobne upominki. Spotkanie było także doskonałą okazją do podsumowania ostatnich inwestycji w sołectwach oraz omówienia spraw bieżących. Zaproszeni gości wymieniali doświadczenia z pracy w sołectwach, mówili o planach na przyszłość oraz wspominali dokonania lat poprzednich. Spotkanie miało na celu podkreślenie roli sołtysa jako dobrego "gospodarza wsi", który na bieżąco reaguje na potrzeby w swoim sołectwie, zabiega o inwestycje, integruje mieszkańców, potrafi zorganizować wsparcie dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych.

Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia, życzymy wszelkiej pomyślności i dalszej owocnej współpracy.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
1
2
3
4
5
6
Róg obrazka 1 Róg obrazka 2
grafika
Róg obrazka 3 Róg obrazka 4

Wprowadzono: 13-06-2018   Promocja Gminy
Liczba zdjęć: 38