Strona Olsztynka

grafika
Trasy rowerowe
Wprowadzono: 27-06-2011  Krzysztof Miller

Trasa rowerowa czerwona

Olsztynek - Makruty (Na trasie skansen w Olsztynku i rezerwat bobrów. Oznaczenia dość dobre)
0,0 km Olsztynek Początek szlaku w Olsztynku na ul. Leśnej, przy skrzyżowaniu z ul. Mrongowiusza, stanowiącą drogę wylotową na Olsztyn. Ulica Leśna biegnie na północ. Po lewej stronie, za rzeczką Jemiołówką rozciągają się tereny przepięknego Muzeum Budownictwa Ludowego. W sezonie letnim na jego terenie odbywa się wiele ciekawych imprez folklorystycznych. Wraz z zabudowaniami miasta kończy się asfalt, a ul. Leśna przechodzi w gruntową drogę prowadzącą do leśniczówki Jagiełek. Odcinki lasu przeplatają się z terenami zabudowanymi. Przy skrzyżowaniu gruntowych dróg leśnych , przed leśniczówką Jagiełek, po lewej stronie znajduje się cmentarz wojenny z 1914 roku. Natomiast po prawej stoi pomnik z 1914 roku. Stąd odchodzi szlak czarny, stanowiący alternatywny wariant dojazdu do Makrut. Przez skrzyżowanie jedziemy prosto, dalej drogą gruntową.
2,8 km Leśniczówka Jagiełek Około 300 m. za leśniczówką docieramy do drogi asfaltowej, gdzie skręcamy w lewo, na północ. Asfaltową drogą Olsztynek - Łukta jedziemy przez las sosnowy w kierunku Maniek. Na skraju śródleśnej polany skręcamy w prawo, w drogę gruntową prowadzącą do wsi Witulty. Cały czas jedziemy przez las sosnowy. Tuż przed Witultami koniec lasu.
7,8 Witulty Jest to wieś położona malowniczo na skraju dużej śródleśnej polany. Zachowało się tu kilka ceglanych budynków z pocz. XX w. Przejeżdżamy przez most na niewielkiej strudze. Skręcamy w lewo, stąd pod górę i przy zabudowaniach na końcu wsi w prawo. Gruntowa droga biegnąca skrajem lasu doprowadza nas do wsi Zezuty.
9,7 Zezuty Zachowało się tutaj kilka ceglanych budynków z pocz. XX w. Zataczamy łuk w lewo. Cały czas skrajem lasu docieramy do wsi Gębiny. Droga gruntowa - piaszczysta.
11,5 Gębiny Przy zrujnowanej zagrodzie skręcamy w prawo i jedziemy skrajem lasu. Po około 600 m. jedziemy przez las drogą o nawierzchni gruntowej. Po kolejnych 500 m. na skrzyżowaniu dróg leśnych w lewo , jeszcze 600 m. i w prawo, przy młodniku. Jedziemy niewielką, trawiasta drogą przez około 700 m, później wzdłuż jaru. Dojeżdżamy do drogi żwirowej , w którą skręcamy, na lewo. Zjazd w dół , na dno jaru wykorzystywanego przez niewielką strugę. Osiągamy brzeg jeziora Sarąg. Dalej wzdłuż brzegu. Jezioro leży na szlaku rzeki Pasłęki i wraz z nią podlega ochronie rezerwatowej. Znajduje się tutaj, powołany w 1958 roku rezerwat „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce". Celem jego istnienia jest ochrona bobrów. Granice rezerwatu przebiegają wzdłuż rzeki, od jej źródeł do ujścia, obejmując również wszystkie jeziora na jej szlaku oraz 7 wysp na jeziorze Isąg.
15,8 Makruty Na skrzyżowaniu połączenie ze szlakiem czarnym, prowadzącym przez Tomaszyn do leśniczówki Jagiełek i dalej do Olsztynka.

Trasa rowerowa czarna

Makruty - Jagiełek (Dobrze oznaczona i w większości wiedzie przez las)
0,0 km Makruty Początek szlaku na skrzyżowaniu we wsi Makruty. Tu łączy się ze szlakiem czerwonym, prowadzącym przez Zezuty do leśniczówki Jagiełek i dalej do Olsztynka. Drogą z płyt betonowych jedziemy około 150 m. pod górę. Później w prawo, w drogę żwirową prowadzącą do lasu. Jedziemy przez las sosnowy drogą prowadzącą na południowy zachód, mijamy budynek leśniczówki. Po około 1 km docieramy do asfaltowej szosy Olsztynek - Łukta. Niebawem koniec lasu. Przejeżdżamy przez most, z lewej niewielkie jeziorko. Docieramy do Maniek.
2,9 km Mańki We wsi znajduje się barokowy, murowany kościół pw. św. Mikołaja z 1770 roku. Na końcu wsi skręt w prawo, na piaszczystą drogę prowadzącą w kierunku zachodnim. Po około 700 m wjeżdżamy w las, mijamy most na rzece Jemiołówka, po kilkuset metrach z lewej strony w lesie stary cmentarz ewangelicki z XIX w. Wyjeżdżamy z lasu i polną drogą zjeżdżamy do wsi Tomaszyn.
5,7 km Tomaszyn W centrum wsi przekraczamy mostek na Młynówce, później w lewo, kolejny mostek, jedziemy na południowy - wschód w kierunku Samogowa. Wirowa droga prowadzi przez pagórkowaty teren. Około 2 km przez pola. Po wjeździe w las skręt wprawo. Piaszczystą drogą przez las sosnowy i pola jedziemy na południe. Przy samotnym gospodarstwie wjeżdżamy ponownie w las. Cały czas na południe drogą leśną. Po około 2,7 km skrzyżowanie dróg leśnych, tu skręcamy w lewo. Jesteśmy na wysokości osady Łęciny (jazda konna)
12,0 km Łęciny Jedziemy na południe i południowy wschód, po około 2,5 km skraj lasu. Przed nami widoczna osada Wilkowo - Tolejny, a za nią Olsztynek. Tu skręcamy w lewo i jedziemy na wschód skrajem lasu i łąk. Przecinamy rzeczkę Jemiołówkę i za mostem skręcamy w lewo, w głąb lasu. Leśną piaszczystą drogą po niecałym 1 km docieramy do skrzyżowania dróg przy leśniczówce Jagiełek, gdzie kończymy naszą trasę.
16,2 km Leśniczówka Jagiełek ( Stąd możliwy jest powrót do Olsztynka szlakiem czerwonym - 2,8 km)

Trasa rowerowa żółta

Olsztynek - Królikowo (Dobrze oznaczona. W środkowym odcinku wiedzie przez lasy)
0,0 km Olsztynek Startujemy w Olsztynku przy stadionie, za skrzyżowaniem z drogą Warszawa - Gdańsk. Jedziemy ul. 22 Lipca, który stanowi także zielony „Grunwaldzki" szlak pieszy. Przez park, obok siedziby Nadleśnictwa, na skraju parku groby żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej. Koniec asfaltu. Polna droga wiedzie przy ogrodzeniu przez około 300 m. Z lewej widoczne zarastające pozostałości po mauzoleum Hindenburga. Ponownie wjeżdżamy w park. Z prawej symboliczna zbiorowa mogiła żołnierzy poległych w latach 1914 - 1918. Pamiątkowa tablica w języku polskim, niemieckim i rosyjskim. W parku asfalt, po 150 m skręcamy w lewo. Najpierw alejką świerkową, a później drogą gruntową przez pola i łąki docieramy do miejsca, gdzie w czasie II wojny światowej znajdował się obóz jeniecki Stalag I B Hohenstein. Obecnie znajdują się tu symboliczne druty kolczaste i pomnik. Tablice informacyjne w językach: polskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim. Droga dojazdowa do obozu jest utwardzona. Wyjeżdżamy na asfalt, którym docieramy do Królikowa.
2,8 km Królikowo Drogą asfaltowa jedziemy przez wieś, później przez pola na odcinku 1,7 km. Droga obsadzona jest starymi drzewami. Skręcamy w prawo na gruntową drogę. Po około 900 m wjeżdżamy w las sosnowy. Po następnym 1,3 km zielony szlak pieszy skręca w lewo. My jedziemy prosto, po 200 m docieramy do asfaltu. Tu skręcamy w prawo, w kierunku Drwęcka. Po około 1,4 km docieramy do wsi.
8,3 km Drwęck Znajduje się tutaj wiele zabudowań ceglanych z pocz. XX w. Oraz dwa niewielkie cmentarze ewangelickie. Przez Drwęck jedziemy droga brukową, która kontynuuje się na zjeździe do Czarciego Jaru. Droga przecina wypełnione wodą rowy przeciwczołgowe z okresu II wojny światowej. Nieopodal , w lewo, w lesie odnowiony cmentarz wojskowy z okresu I wojny światowej. Za rowami podjazd, a potem zjazd do mostku w Czarcim Jarze. W swoim górnym biegu rzeka Drwęca, mająca nieopodal źródliska, płynie przez Czarci Jar. Obszar ten objęty jest ochroną rezerwatową od 1961. Niedaleko w prawo ośrodek zarybieniowy „Czarci Jar" z łowiskiem i smażalnią ryb oraz gospodarstwo agroturystyczne. Przejeżdżamy przez most, po czym ostry podjazd do góry piaszczysta drogą przez około 200 m.
9,8 km Pacółtówko Skręcamy na południe i jedziemy drogą polną obsadzona klonami przez ponad 1,5 km. Z lewej widoczny las w dolinie Drwęcy. Później wjeżdżamy w las, tu 700 m odcinek bruku, a dalej przez 1 km droga utwardzoną. Z lewej pola, pojedyncze zabudowania. Docieramy do nasypu dawnej linii kolejowej Olsztynek - Ostróda (rozebranej przez Rosjan w 1945 r.). Nieopodal budynki leśniczówki oraz dawnej stacji kolejowej Mielno 13,8 km Leśniczówka Mielno W tym miejscu ponownie napotykamy pieszy zielony szlak „Grunwaldzki". Skręcamy w lewo, na północny wschód. Dawnym nasypem (droga utwardzona) przez około 1 km do lasu. Na skraju lasu opuszczamy nasyp i zjeżdżamy w lewo, nad brzeg jeziora Wielki Omin. Nad jeziorem pomost i zachowany bunkier. Po 600 m powracamy na nasyp. W pobliżu kamienno - ceglany wiadukt. Dalej nasypem przez las sosnowy. Po około 1,5 km szlak zielony odchodzi na lewo. Dalej udajemy się prosto i po 1 km wyjeżdżamy z lasu. Nieco pod górę wykopem. Przed wsią Lichtajny opuszczamy nasyp starego torowiska i skręcamy w lewo, na żwirową drogę do wsi.
18,8 km Lichtajny W centrum wsi wjeżdżamy na zniszczony asfalt, po 500 m asfalt skręca łukiem w lewo, a my jedziemy prosto drogą piaszczysto-żwirowa. Droga wiedzie przez pola do Królikowa, rozległe widoki na okolicę. Przed wsią powracamy na asfalt dochodzący z lewej. Tu zamykamy pętlę trasy.
21,3 km Królikowo Powrót do Olsztynka wraz ze Szlakiem Grunwaldzkim (2,8 km) lub na wprost, asfaltowa droga (2 km).

Trasa rowerowa czerwona

Olsztynek - Orzechowo (Rozległe kompleksy leśne, zabytki, atrakcje przyrodnicze. Szlak jest dość dobrze oznakowany, słabiej jedynie na terenie Olsztynka.)
0,0 km Olsztynek Początek trasy przy ul. Jagiełły, obok stacji paliw, za którą skręcamy w lewo. Z Olsztynka wyjeżdżamy obsadzoną drzewami ul. Jemiołowską. Mijamy wiadukt nie istniejącej już linii kolejowej Olsztynek - Ostróda. Do Jemiołowa prowadzi droga asfaltowa. Z lewej strony jezioro Jemiołowo. Przed wsią,na zakręcie, z prawej cmentarz z pocz. XX w.
3,0 km Jemiołowo Przez wieś jedziemy drogą asfaltową, po lewej stronie stara dzwonnica, na końcu zabudowań skręcamy skręcamy w prawo i drogą gruntową najpierw przez pole, następnie (po 900 m) przez las. Piaszczysta droga sprawia trudności z uwagi na wystające kamienie i korzenie. Jest kilka ostrych zjazdów. Po około 1 km z prawej zarastające oczka wodne. Tu skręt w lewo, na południe. Na skrzyżowaniu dróg leśnych jedziemy w lewo. Nieopodal (około 300 m na zach.) przebiega ruchliwa szosa nr 7 (E 77) Warszawa - Gdańsk. Przy samej szosie parking z barem, dojazd leśną drogą. (Jeżeli natomiast zechcemy przeciąć szosę i zrobić wycieczkę na południe do Pawłowa (2 km) możemy zwiedzić zespół pałacowo - parkowy w Gąsiorowie Olsztyneckim z przeł. XIX i XX w., a w nim aleje stuletnich drzew liściastych.)
6,7 km Pawłowo Skręcamy w asfaltową drogę Pawłowo - Kunki, w kierunku szosy Warszawa - Gdańsk. W przeciwną stronę odchodzi szlak zielony do Waszety nad Jeziorem Pluszne. Po około 200 m asfaltem skręcamy w lewo i trudnymi leśnymi ścieżkami kierujemy się na południe, zbliżając się znów do szosy. Tuż przed szosą skręcamy w lewo, w utwardzoną drogę piaszczysto - żwirową, kierując się ku wsi Lutek. Z prawej widok na Jez. Luteckie.
9,4 km Lutek Na wschodnim skraju znajduje się stary cmentarz ewangelicki z pocz. XX w. Najpierw jedziemy wzdłuż brzegu jeziora. Za wsią poruszamy się drogą gruntową przez las sosnowy w kierunku wschodnim. Po około 1,8 km, przy linii kolejowej skręcamy na północ i jedziemy wzdłuż torów około 700 m. Skręcamy w prawo, przecinamy tory i dalej na południowy wschód i wschód. Prowadzi nas szeroka piaszczysta droga pożarowa nr 5. Las sosnowy, teren pagórkowaty. Po około 2 km skręcamy w prawo, na polanę z młodnikiem sosnowo - brzozowym. Stąd prosto na wschód około 600 m do samotnego gospodarstwa, a za nim skrajem lasu piaszczystą drogą. W pobliżu znajduje się rezerwat faunistyczny „Bagno Nadrowskie", który nasza trasa okrąża od południa. (W pobliskim Nadrowie możemy odpocząć w parku o charakterze spacerowo - wypoczynkowym z przełomu XIX i XX w., pomnikowy dąb szupułkowy). Docieramy do asfaltowej drogi , tu skręcamy w prawo. Na lewo widoczne Nadrowo, w odległości 100 m punkt widokowy na rezerwat. Asfaltem około 300 m do skraju lasu, a później skośnie w lewo, jedziemy wijącą się leśną drogą gruntową na południowy wschód. Przecinamy liczne dukty i po około 2,5 km dojeżdżamy do wsi Maróz.
18,5 km Maróz Jest to letniskowa wieś położona nad rozległym jeziorem o tej samej nazwie (ośrodki wypoczynkowe, domki letniskowe). Przy domkach letniskowych zjeżdżamy w dół, w stronę jeziora. Na dole zakręt w lewo. Przez 5,5 km trasa biegnie utwardzoną drogą leśną (droga pożarowa nr 2), równolegle do jeziora Maróz. Przed szosą Olsztynek - Kurki skręt w prawo, na piaszczystą drogę. Po 250 m wyjeżdżamy na asfalt, w prawo. Dojeżdzamy do Swaderek, po prawej stawy rybne.
24,5 km Swaderki W miejscowym gospodarstwie rybackim znajduje się łowisko i smażalnia ryb. We wsi przez około 500 m jedziemy nawierzchnią asfaltową, mijamy most na rzece Marózce. Wspólny odcinek ze szlakiem czarnym Kurki - Węgornia. Za mostem skręcamy zgodnie drogowskazem do Orzechowa. Nawierzchnia gruntowa - piaszczysta. Po lewej na wzniesieniu znajduje się pensjonat, następnie wjeżdżamy w las sosnowy. Na rozwidleniu dróg szlak czarny idzie w prawo, my jedziemy w lewo, na drewniany most na rzece Marózce. Dalej udajemy się przez las iglasty. Zjazd na leśną polanę i wkrótce jesteśmy w Orzechowie.
27,0 km Orzechowo We wsi znajduje się kościół neogotycki pw. Św. Jana Chrzciciela z 1910 roku. Obok kościoła stoi budynek dawnej plebanii, za nią na lewo cmentarz katolicki z pocz. XX w. Na rozjeździe dróg gruntowych murowana kapliczka z XIX w. Tu nasza trasa łączy się ze szlakiem żółtym i zielonym. Możliwość kontynuacji jazdy do Olsztynka lub Kurek.

Trasa rowerowa żółta

Kurki - Olsztynek (Szlak biegnący przez rozległe kompleksy leśne, na trasie znajdują się liczne ośrodki wypoczynkowe.)
0,0 km Kurki Wieś leży nad jeziorem Kiernoz Wielki i przepływającą przez jezioro rzeką Łyną, do której wpada także rzeka Marózka. Początek trasy wspólny ze szlakiem czarnym, obok leśniczówki przy moście na Łynie. Najpierw asfaltem, a po 300 m wm prawo i pod górę drogą z płyt betonowych przez następne 400 m.
0,7 km Ząbie Nieopodal zabudowań osady skręcamy w lewo, w piaszczystą drogę polną. Po 200 m, przy pojedynczym gospodarstwie, ponownie w lewo. Jedziemy około 400 m skrajem lasu, później przez las sosnowy w Kierunku północno - zachodnim. Trasa lekko pagórkowata. Zjazd w dół i skręcamy w lewo, w wąską drogę gruntową. Po 500 m podmokła polana, jedziemy skrajem lasu i po kolejnych 500 m docieramy do skrzyżowania dróg w Orzechowie.
3,7 km Orzechowo Szlak nasz łączy się tu ze szlakiem zielonym i czerwonym. Z lewej leśniczówka, po 100 m murowana kapliczka na rozjeździe dróg. Z prawej widać kościół. W tym miejscu kończą się szlaki zielony i czerwony. My jedziemy dalej prosto, piaszczystą drogą polną. Skrajem lasu i polany na północ. Później przez iglasty na północny wschód. Na rozjeździe dróg leśnych w lewo i zgodnie ze znakami szlaku niebieskiego, przez nieco pofałdowany teren jedziemy na południowy zachód. Po około 1,8 km zjazd do brzegu jeziora Plusznego, a po dalszych 200 m węzeł ze szlakiem niebieskim gminy Stawiguda, który kończy tu swój bieg. Stąd 300 m skrajem jeziora do Węgorni. Z lewej krzyż przydrożny. Tuż przed mostem dochodzi szlak czarny.
7,7 km Węgornia Węgornia to zastawka i mostek na wypływie z Jeziora Pluszne. Zaczyna się tu szlak niebieski gminy Stawiguda okrążający jezioro Pluszne oraz znakowany zielono skrót do Orzechowa i znakowany czarno szlak przez Swaderki do Kurek. Od Węgorni przez około 1,2 km brzegiem jeziora Plusznego, leśną droga gruntową. Skręcamy w lewo, na południowy zachód, krótki podjazd pod górę, po około 400 m skrzyżowanie dróg leśnych. Jedziemy na prawo, na północny zachód, przez las brzozowy, a następnie sosnowy. Przez 1,7 km rozjeżdżoną drogą gruntową, miejscami żużlową. Na skrzyżowaniu na wprost, wjeżdżamy na asfalt. Na lewo i prawo odchodzą asfaltowe drogi do ośrodków wypoczynkowych. Po około 100 m przecina drogę szlak zielony łączący OW „Waszeta " z OSW ZHP „Perkoz". Około 250 m dalej rozjazd dróg asfaltowych, na prawo do OSW ZHP „Perkoz", my jedziemy w lewo razem ze szlakiem niebieskim. Niezbyt dobrej jakości asfaltem jedziemy wzdłuż jeziora Pluszne Małe. Z prawej widoczny Zespół Hotelowy URM „Kormoran". Wjeżdżamy na drogę asfaltową Kurki - Olsztynek. Z lewej OW Mierki Kołatek. Obok widoczne jezioro Staw.
13,2 km Mierki Kołatek Mijamy ośrodek, most, z prawej jezioro Pluszne Małe. Skręcamy w lewo, w piaskową leśną drogę w lewo. Szlak niebieski prowadzi prosto - asfaltem. Teraz dość trudny, pofałdowany i wijący się odcinek drogi leśnej, słabe oznakowanie. Po około 2 km skraj lasu i samotne gospodarstwo. Jedziemy prosto przez pola, drogą piaszczystą i gliniastą. Po 900 m docieramy do szosy Łutynowo - Olsztynek.
16,5 km Łutynówko Na skraju wsi skręcamy w prawo, na asfalt. Droga obsadzona jest drzewami, pola, rozległe widoki. Cały czas w kierunku południowo - zachodnim zmierzamy do Olsztynka. Przed miastem widok z góry. Później drugi zjazd. Mijamy siedzibę firmy „Tymbark" w Olsztynku (producent m. In. Soków „Kubuś"), wjeżdżamy w dzielnicę przemysłową miasta. Przed przejazdem kolejowym, na rozwidleniu ulic Zielonej i Mierkowskiej koniec szlaku. 20,6 km Olsztynek

Trasa rowerowa czarna

Węgornia - Kurki Zaczynamy przy mostku. Przy Węgorni zaczyna się szlak niebieski wokół jeziora Plusznego oraz znakowany zielono skrót do Orzechowa. Prowadzi tędy również żółty szlak Olsztynek - Kurki. Następnie skręcamy w lewo, w drogę leśną wiodącą pod górę. Po około 200 m w prawo, w przesiekę leśną. Po następnych 200 m skręcamy w lewo, zjeżdżając do jeziora Poplusz, bardzo ładne widoki. Objeżdżamy jezioro, by po kilkuset metrach wyjechać na porządną piaszczystą drogę, którą kierujemyn się na południowy zachód, po 1 km docieramy do asfaltu i mostu w Swaderkach.
2,1 km Swaderki Wraz z asfaltową szosą nr 603 i szlakiem czerwonym przecinamy most na Marózce. Dalej na wprost pod górę drogą piaszczystą. Mijamy drogowskaz z Orzechowa, gdzie zmierza szlak czerwony. Na wzgórzu pensjonat. Ponownie zagłębiamy się w las, na rozjeździe w prawo, szlak czerwony w lewo. Piaszczystą drogą jedziemy przez las sosnowy na południowy wschód. Po około 3 km dojeżdżamy do jeziora Świętego. Przed jeziorem skrzyżowanie dróg leśnych, tu lekko w lewo i zjazd na brzeg. Później nieco pod górę wzdłuż jeziora. Wyjeżdżamy na drogę asfaltową, gdzie skręcamy w lewo. Po 1 km docieramy do wsi Kurki. Widok z góry na jezioro Święte, na zakręcie mały parking leśny. Później w dół, do mostu i zastawki na rzece Marózce. Z prawej ośrodek hodowli ryb. Jeszcze jeden podjazd i zjazd i jesteśmy w Kurkach.
7,2 km Kurki Koniec trasy przy leśniczówce, przed mostem na Łynie. Dochodzi tu również szlak żółty z Olsztynka.

Trasa rowerowa zielona

Pawłowo - Waszeta (Krótki szlak łącznikowy biegnący przez rozległe łąki.)
0,0 km Pawłowo Początek szlaku na skrzyżowaniu dróg w Pawłowie. Tu również skrzyżowanie ze szlakiem czerwonym Olsztynek - Orzechowo. Przez Pawłowo biegnie droga krajowa nr 7 (E77) Warszawa - Gdańsk. Stąd do wsi Kunki jedziemy lokalną drogą o nawierzchni asfaltowej, najpierw przez las, później przez pola.
1,9 km Kunki We wsi zachowały się ceglane budynki z pocz. XX w. Kamienna dzwonnica. Na wzniesieniu na skraju wsi zniszczony cmentarz ewangelicki z XIX w. Na skrzyżowaniu dróg w centrum wsi jedziemy na wprost (około 200 m bruku). Na rozjeździe tuż za wsią skręcamy w lewo, w gruntową drogę. Najpierw udajemy się przez pola, po około 900 m przecinamy tory linii kolejowej Warszawa - Olsztyn, po czym zagłębiamy się w las sosnowy. Nawierzchnia gruntowa. Po około 800 m przecinamy strugę, z prawej strony podmokłe łąki. Wjeżdżamy na górkę, gdzie kończy się las i rozciąga przepiękny widok na Łutynówko. Zjeżdżamy w dół przez łąkę do wsi.
4,9 km Łutynowo Na polu przy wsi rośnie okazała lipa drobnolistna - obw. 700 cm., wys. 20 m, od 1994 roku pomnik przyrody. W Łutynowie zaczyna się asfalt, skręcamy w prawo i zaraz w lewo na bruk. Przez 600 m jedziemy brukiem wzdłuż niewielkiego jeziorka Łutynowo. Później w dół, koniec jeziora i wsi. Jedziemy piaszczystą drogą przez łąki i nieużytki, prosto i w prawo. Około 800 m za wsią wjeżdżamy w las sosnowy. Po kolejnych 800 m (fragment w dół po bruku 100 m) ostry skręt w lewo i jedziemy wzdłuż brzegu jeziora Niskiego na północny zachód. Widok na ośrodek na przeciwległym brzegu. Miejscami niewielkie łąki. Nawierzchnia gruntowa - ścieżki leśne. Jedziemy wzdłuż zachodniego brzegu jeziora przez 1 km. Po dotarciu do północnego krańca jeziora zmieniamy kierunek jazdy na południowy wschód, przekraczamy kładkę na strudze, za kładką w prawo, dalej podmokłymi ścieżkami wzdłuż brzegu - dość trudno. Momentami konieczność zejścia z roweru. Za rowem melioracyjnym kierujemy się łukiem do góry, granicą łąki i lasu. Bardzo ostry podjazd piaszczystą drogą. Dojeżdżamy do domków letniskowych, a po 400 m do wsi Świerkocin. Po lewej stronie, na wysokim wzgórzu znajduje się stanowisko archeologiczne - cmentarzysko z 3 tys. lat.
9,9 km Świerkocin W Świerkocinie wjeżdżamy na asfalt. Z lewej strony, w dole małe jezioro Świerkocin, które objeżdżamy. Kiepskim asfaltem po 400 m od końca wioski dojeżdżamy do lasu, a następnie do drogi nr 603 Olsztynek - Jedwabno. Około 300 m przed szosą, na lewo, w głębi lasu znajdują się trzy pomnikowe głazy narzutowe. Przecinamy szosę i drogą gruntową docieramy do OW „Waszeta" (domki campingowe). Omijamy go wzdłuż ogrodzenia. Za ośrodkiem wjeżdżamy na asfalt, po 100 m w lewo, w leśną przesiekę i po następnych 100 m przecinamy drogę asfaltową z żółtym szlakiem Olsztynek - Kurki. Zjeżdżamy w dół wzdłuż jeziora Plusznego lasem sosnowym do drogi asfaltowej prowadzącej do OSW ZHP „Perkoz".
13,0 km Waszeta, OSW ZHP „Perkoz" W tym miejscu kończy swój bieg trasa rowerowa zielona.

Trasa rowerowa zielona

Orzechowo - Węgornia ( Krótki szlak łącznikowy)
0,0 km Orzechowo
Początek przy kapliczce murowanej z XIX w. Usytuowanej na rozjeździe dróg gruntowych. W tym miejscu kończy się szlak czerwony z Olsztynka i przebiega żółty z Olsztynka do Kurek. Kierujemy się na lewo, przejeżdżamy obok leśniczówki Orzechowo, za którą skręcamy w prawo, do góry w las sosnowy. Na podjeździe rozwidlenie dróg piaszczystych. Szlak czerwony biegnie tu w lewo, nasz w prawo, w piaszczystą leśną przesiekę. Teren pagórkowaty, jedziemy przez las iglasty. Na końcu zjazd w stronę Jeziora Plusznego. Wjeżdżamy na wyraźniejszą drogę leśną, gdzie napotykamy na szlak żółty i niebieski. Dalej wzdłuż Jeziora Plusznego. Mijamy drewniany krzyż przydrożny i docieramy do zastawki i mostu na wypływie z jeziora Plusznego.
2,5 km Węgornia Tutaj szlak kończy swój bieg.
Poza wytyczonymi szlakami można samemu ustalić trasę niedzielnej wycieczki, wystarczy jedynie znaleźć na mapie punkt docelowy i wyznaczyć drogę dojścia. Takich ciekawych miejsc w okolicach Olsztynka jest wiele. Oto kilka propozycji wycieczek w sezonie letnim.
 
Olsztynek - Drwęck - ok. 23 km

Bazą może być wioska Drwęck, do której łatwo dojechać samochodem lub rowe­rem. Stąd rozpoczynamy zwiedzanie bardzo ciekawej okolicy. W pierwszej kolejności warto udać się pieszo około 2 km na południe. Po drodze zobaczymy do­brze zachowany cmentarz wojenny z 1914 roku, stawy, tzw. pancerniaki, źródliska rzeki Drwęcy, a idąc dalej przez piękny las możemy dojrzeć do jeziora Wielki Omiń. Wracamy tą samą drogą lub ścieżka przez pola. Drugi kierunek to Czarci Jar. Idziemy około 700 m na zachód od Drwęcka. Brukowanym traktem dochodzimy do pięknego jaru - przełomu rzeki Drwęcy. Kierując się na północ wzdłuż Drwęcy możemy zwiedzić stawy hodowlane ośrodka zarybieniowego w Czarcim jarze. Sta­wy te ciągną się na przestrzeni 1500 m aż do Borowego Młyna. Okolica jest wyjąt­kowo malownicza, sprawia wrażenie terenów podgórskich. W samym Drwęcku warto obejrzeć dwa cmentarze wiejskie i ładnie urządzona posesję dawnego gospo­darstwa agroturystycznego. Na miejscu jest sklep spożywczy, w Czarcim Jarze moż­na tanio kupić świeże ryby, a nawet skorzystać z grilla.

Olsztynek - Mańki - Makruty


Samochodem lub rowerem dojeżdżamy do wioski Mańki (ok. 8 km), gdzie znajdu­ją się zabytkowy kościół oraz cmentarz wiejski. Z Maniek jedziemy polną drogą około 2 km do wioski Makruty, położonej nad jeziorem Sarąg. Okolica jest bardzo malownicza. Można odpocząć nad jeziorem, a nawet wykąpać się. Jest tutaj wyjąt­kowo cicho i spokojnie.
 
Olsztynek - Waplewo - Maróz - ok. 36 km

Samochodem lub rowerem jedziemy do Waplewa. We wsi warto zobaczyć kościół, nową szkołę, cmentarz wojenny z 1914 roku. Dalej jedziemy w kierunku wschod­nim asfaltową drogą do wioski Maróz. Tutaj można skorzystać z kąpieliska nad je­ziorem Maróz, wypożyczyć sprzęt pływający i odbyć wycieczkę po jeziorze. Warto skorzystać z atrakcji, jakie oferuje WDW „Warmia". Z Maróza możemy wracać leśną drogą przez Nadrowo, gdzie koniecznie trzeba zobaczyć rezerwat „Bagno Nadrowskie". Droga powrotna do Olsztynka prowadzi asfaltową szosą.
 
Olsztynek - Świerkocin - Waszeta - ok. 25 km

Samochodem lub rowerem jedziemy do Świerkocina; okolice wioski są bardzo ma­lownicze z ładnie usytuowanymi domkami letniskowymi. Następnie udajemy się do WDW „Ikar", gdzie można odpocząć, zjeść, wypożyczyć sprzęt pływający i odbyć wycieczkę po Jeziorze Niskim. Można również wybrać się pieszo lub rowerem przez las do Jeziora Wysokiego. Wracamy do Świerkocina i dalej do drogi 603. Następnie leśną drogą jedziemy do Uroczyska Waszeta. Stąd możemy odwiedzić trzy ośrodki wypoczynkowe leżące blisko siebie lub odpocząć nad Jeziorem Plusznym.
 
Olsztynek - Swaderki - ok. 25 km

Dojazd samochodem lub rowerem do Swaderek. Tutaj można zostawić samochód i okolicę zwiedzać pieszo lub rowerem. W Swaderkach warto odwiedzić pensjonat „Natura" (konie pod siodło, przejazd bryczką, możliwość wędkowania). Dużo wra­żeń dostarczy wycieczka nad jeziora Poplusz i Pawlik. Koniecznie należy odwiedzić gospodarstwo rybackie - można tutaj zaopatrzyć się w różne gatunki ryb słodkowodnych, w sklepie spożywczym natomiast nabyć potrzebne artykuły. Dla mniej zmęczonych polecamy spacer na pole namiotowe, położone na brzegu jeziora Ma­róz, gdzie można odpocząć, a nawet wykąpać się.
 
Olsztynek - Marózek - ok. 30 km

Dojazd samochodem lub rowerem do Marózka. Można zostawić samochód na par­kingu lub pojechać do ośrodka „Wiatraki", leżącego w odległości około 1500 m od wioski. Po obejrzeniu ośrodka warto wrócić do Marózka i odpocząć na ładnej pla­ży nad jeziorem Maróz (kąpielisko z ratownikiem), wykąpać się w czystej wodzie lub odbyć wycieczkę po jeziorze łódką wypożyczoną z ośrodka „Poligraf". W sezo­nie we wsi działa kilka punktów gastronomicznych, w których można kupić coś do zjedzenia i wypicia.

Olsztynek - Lipowo Kurkowskie - Brzeźno Łyńskie - ok. 40 km

Samochodem należy dojechać do Brzeźna Łyńskiego, skąd można organizować piesze wycieczki w kierunku Lipowa Kurkowskiego położonego w pięknej okolicy z mocno pofałdowanym terenem pokrytym lasami sosnowym i mieszanym lub od­być wspaniałą wycieczkę kajakową po okolicznych jeziorach, przez które przepływa Łyna. Kajaki są wypożyczane na przystani w Brzeźnie Łyńskim.
 
Olsztynek - Kurki - Ząbie - Orzechowo - ok. 45 km

Dojazd do Kurek, we wsi można zostawić samochód, a wycieczki po okolicy odby­wać pieszo lub rowerem. W Kurkach warto zobaczyć kościół, cmentarz wiejski i przepływającą rzekę Łynę. W bliskiej okolicy jest kilka jezior, są też stawy hodow­lane gospodarstwa rybackiego oraz domki letniskowe. Wycieczkę po dalszej okoli­cy rozpoczynamy od wioski Orzechowo, do której docieramy leśną drogą (ok. 3 km od Kurek). Tu zwiedzamy kościółek wiejski, cmentarz, pozostałości dawnej wioski warmińskiej. Z Orzechowa przez lasy dawnego „imperium łańskiego" dojeżdżamy do jeziora Łańsk, którego brzegiem docieramy do ujścia Łyny, a stąd do wioski Ża­bie i dalej do Kurek.
 
Szlak spacerowy wzdłuż rzeki Pasłęki - ok. 25 km

Ulicą Leśną wędrujemy do szpitala w Ameryce. Po drodze warto zobaczyć pozosta­łości po cmentarzach wojennych z 1914 roku przy leśniczówce Jagiełek. Od jezio­ra Pasłęk, leżącego obok szpitala, idziemy leśnymi dróżkami wzdłuż biegu rzeki Pasłęki do jeziora Wymój i dalej do jeziora Sarąg. Okolice są wyjątkowo piękne, po­rośnięte sosnowymi lasami. Jest to teren rezerwatu, na którym można spotkać cie­kawe okazy fauny i flory - przede wszystkim żeremia bobrów. Wycieczkę kończymy w Makrutach, skąd przez Mańki wracamy do Olsztynka

ikonka fb
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
1
2
3
4
5
6
Róg obrazka 1 Róg obrazka 2
grafika
Róg obrazka 3 Róg obrazka 4

Wprowadzono: 13-08-2018   Promocja Gminy
Liczba zdjęć: 23