Strona Olsztynka

zaawansowane
Menu
baner BIP
baner Olsztynecki Budżet Obywatelski
baner Projekty Unijne
baner Olsztynek na facebook-u
baner Kanał Gminy Olsztynek na YouTube
baner Dziennik Ustaw / Monitor Polski
baner http://olsztynek.e-mapa.net/
baner Młodzieżowy Festiwal Filmowy Moja Przestrzeń
baner Miejski Dom Kultury
baner Elektroniczna Skrzynka Podawcza
baner 100 lat Skansenu w Olsztynku
baner
stat4u
Informacja o zmianach w obowiązku meldunkowym od 31 grudnia 2012 r.
Wprowadzono: 23-05-2013  Radosław Juszczyk

Szanowni Państwo,

 

W dniu 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie
ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, na mocy
której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego, obejmujących:

 

 • zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli
  państw EFTA - stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt
  czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;
 • likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;

 

 • likwidację obowiązków właścicieli, sołtysów, dozorców, administratorów domów
  oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego
  przez mieszkańców lub pracowników;

 

 • wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez
  pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w fermie, o której
  mowa wart. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego;

 

 • wprowadzenie możliwości "automatycznego" wymeldowania z dotychczasowego
  miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące podczas
  zameldowania w nowym miejscu pobytu;

 

 • wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz
  zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw
  EFTA - stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie
  obowiązku meldunkowego;

 

 • odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego
  informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania
  wojskowego dokumentu osobistego;
 • wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu z 3 do
  6 miesięcy.

Ponadto ww. ustawą przesunięto termin wejścia w życie ustawy z dnia 6 sierpnia
2010 r. o dowodach osobistych i ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
na dzień l stycznia 2015 r. Zaś zniesienie obowiązku meldunkowego przewidziano z dniem
l stycznia 2016 r.

Burmistrz Olsztynka

ikonka fb
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
1
2
3
4
5
6