Strona Olsztynka

zaawansowane
Menu
baner BIP
baner Olsztynecki Budżet Obywatelski
baner Projekty Unijne
baner Olsztynek na facebook-u
baner Kanał Gminy Olsztynek na YouTube
baner Dziennik Ustaw / Monitor Polski
baner http://olsztynek.e-mapa.net/
baner Młodzieżowy Festiwal Filmowy Moja Przestrzeń
baner Miejski Dom Kultury
baner Elektroniczna Skrzynka Podawcza
baner 100 lat Skansenu w Olsztynku
baner
stat4u
informacja Związku Gmin "Czyste Środowisko" dotycząca zmiany numerów kont płatności za odbiór odpadów komunalnych
Wprowadzono: 13-01-2015  Promocja Gminy

Ostróda, dnia 2 stycznia 2015 r.

                                                                       Szanowni Państwo

                                                                       Gminy Członkowskie Związku Gmin

                                                                       Regionu Ostródzko-Iławskiego

                                                                       „Czyste Środowisko”

 

GO.7000.4.2015

Działając w imieniu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie informuję, iż celem usprawnienia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzono indywidualne numery rachunków bankowych dla poszczególnych właścicieli nieruchomości zobowiązanych do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - płatników.

Informacje te zostały rozesłane do płatników za pośrednictwem Poczty Polskiej.

W związku z powyższym przypominam, iż:

1)      w przypadku, gdy płatnik dokonuje wpłaty w kasie w siedzibie Związku Gmin przy ul. Wojska Polskiego 5 w Ostródzie lub w kasie Urzędu Gminy w Łukcie w celu identyfikacji podaje  dane osobowe oraz adres nieruchomości, której zobowiązanie dotyczy, numer rachunku indywidualnego nie jest wymagany, a opłata manipulacyjna za dokonanie wpłaty nie jest pobierana;

2)      w przypadku, gdy płatnik dokonuje wpłaty za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego pośrednika oraz banku - z wyłączeniem banków, które na mocy właściwych uchwał Zgromadzenia Związku Gmin są wyznaczeni inkasentami - podaje indywidualny numer rachunku bankowego, a operator ma prawo do pobrania opłaty manipulacyjnej zgodnie z obowiązującym cennikiem;

3)      w przypadku, gdy płatnik dokonuje wpłaty za pośrednictwem inkasenta w tym banku będącego inkasentem w celu identyfikacji podaje  dane osobowe oraz adres nieruchomości, której zobowiązanie dotyczy, numer rachunku indywidualnego nie jest wymagany, a opłata manipulacyjna za wpłatę nie jest pobierana. Wykaz banków będących inkasentem: Bank Spółdzielczy w Lubawie ul. Rzepnikowskiego 2; Bank Spółdzielczy w Olsztynku ul. Rynek 2; Bank Spółdzielczy w Brodnicy Oddział Nowe Miasto Lubawskie ul. Rynek 3; Bank Spółdzielczy w Brodnicy Oddział Nowe Miasto Lubawskie Oddział Operacyjny Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39; Bank Spółdzielczy w Brodnicy Oddział Nowe Miasto Lubawskie Oddział Operacyjny w Mszanowie ul. Podleśna 1;

4)      Mieszkańcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych dokonują opłat na dotychczasowych zasadach u swoich administratorów/zarządców, którzy zebrane opłaty przelewają na nadany indywidualny numer konta bankowego wspólnoty/budynku;

W związku z incydentami pobierania przez banki wyznaczone na inkasentów opłaty manipulacyjnej za dokonanie przelewu przypominam, iż jest to działanie niezgodne z prawem.

Obowiązkiem inkasenta jest wpłacanie pobranej w danym miesiącu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dotychczasowy rachunek bankowy Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie ( 13 1160 2202 0000 0000 6194 2539) w terminie 14 dni od dnia, w którym opłata została pobrana od płatnika.

W związku z powyższym informuję, iż brak jest podstaw do pobierania jakichkolwiek opłat za przyjęcie przez inkasenta opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązkiem inkasenta jest bowiem pobieranie od właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez dodatkowych opłat manipulacyjnych oraz wpłacanie jej we właściwym terminie organowi podatkowemu.

 

                                                                        Dyrektor Biura Związku

                                                                        Krystyna Dobkiewicz

ikonka fb
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
1
2
3
4
5
6