Przejdź do treści strony

Przeżyjmy to jeszcze raz. Olsztyneckie Dożynki Gminne w Mierkach w fotografii!

Olsztyneckie Dożynki Gminne w fotografii. Fotorelacja z tego wyjątkowego wydarzenia...

Czytaj więcej
Obraz domyślny

Jubileuszowa XX Gala Stypendialna Fundacji "Fundusz Ziemi Olsztyńskiej"

Podczas Jubileuszowej XX Gali Stypendialnej Fundacji "Fundusz Ziemi Olsztyńskiej" zostały wręczone stypendia naukowe, artystyczne oraz sportowe dla najzdolniejszych uczniów z powiatu olsztyńskiego. W gronie 84 stypendystów znalazło się 6 z gminy Olsztynek...

Czytaj więcej

Kondolencje

Kondolencje Burmistrza Olsztynka i Przewodniczącego Rady Miejskiej dla...

Czytaj więcej

Nagroda marszałka województwa - Laur "Najlepszym z najlepszych"

Informuję, że do końca roku można zgłaszać kandydatów do Lauru „Najlepszym z najlepszych”. Jest to coroczna Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ustanowiona w celu uhonorowania i nagrodzenia osób, instytucji lub firm, które swoimi osiągnięciami w minionym roku przyczyniły się do...

Czytaj więcej

Dodatek węglowy

Po nowelizacji ustawy, można składać wnioski o tzw. dodatek węglowy. Dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł zasili budżety domowe gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne...

 

Czytaj więcej

Szkolenie dla rolników

Zapraszamy na szkolenie, pt.: „Prawidłowe agrotechniki i wykorzystanie użytków zielonych” podczas którego będzie przeprowadzone konkursy z nagrodami...

Czytaj więcej

Olsztyneckie Dożynki Gminne w Mierkach

Burmistrz Olsztynka, Sołtys Sołectwa Mierki oraz Rada Sołectwa Sołectwa Mierki zapraszają na Olsztyneckie Dożynki Gminne w Mierkach...

Czytaj więcej

BioTech 3.0 i I Warmińsko-Mazurski Festiwal Natury

11 września, BioTech po raz trzeci zawita do Olsztynka!

W 2022 roku w ramach BioTech 3.0 po raz pierwszy odbędzie się „I Warmińsko-Mazurski Festiwal Natury". W jednym miejscu wokoło BIOhub Bazaru na Targowisku Miejskim w Olsztynku będziecie mogli spotkać i zaopatrzyć się bezpośrednio w całą game...

Czytaj więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od 1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach...

Czytaj więcej

Olsztynecki Budżet Obywatelski 2022