Przejdź do treści strony

Dodatek węglowy

Po nowelizacji ustawy, można składać wnioski o tzw. dodatek węglowy. Dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł zasili nasze budżety domowe gospodarstw, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przy składaniu wniosku nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek przysługuje również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.  Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wnioski o dodatek węglowy – podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku.  Jego wzór do pobrania poniżej.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 r.