Przejdź do treści strony

Informacja dotycząca składania wniosku o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną

Uwaga!
Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego nie będzie możliwe po 26 lipca 2021 r. Wiąże się to z wprowadzeniem dowodów osobistych z drugą cechą biometryczną, tj. odciskami palców. Po dokładnym określeniu przez ustawodawcę terminu wejścia w życie nowych przepisów regulujących powyższą kwestię jednocześnie zostanie przywrócona możliwość składania wniosku o dowód osobisty dla dziecka/podopiecznego do 12 roku życia.