Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Olsztynku

Polityka Jakości – Misja Urzędu Miejskiego w Olsztynku

                                                                                                               

Misja:

„Kształtowanie miasta i gminy Olsztynek jako atrakcyjnego, przyjaznego i wyjątkowego miejsca zamieszkania, wypoczynku oraz rozwoju gospodarczego w regionie.”

 

Polityka Jakości: 

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Olsztynku będą dążyć do ciągłego zaspokajania potrzeb i oczekiwań Mieszkańców Gminy Olsztynek oraz pozostałych Klientów zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych. Służyć temu będzie ciągłe podnoszenie poziomu świadczonych usług, określonych wymogami prawnymi w oparciu o ustanowiony i wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Kontroli Zarządczej, zgodny z wymogami normy PN-EN ISO 9001: 2015.

 

Założenia Polityki Jakości realizowane będą poprzez:

 

- Sprawne i kompetentne załatwianie spraw w możliwie najszybszym terminie.

 - Prowadzenie otwartej polityki informacyjnej oraz doskonalenie komunikacji pomiędzy Klientem a Urzędem opartej na wykorzystaniu systemów informatycznych.

- Określenie uprawnień i odpowiedzialności dla kierownictwa każdego szczebla zarządzania za jakość świadczonych usług.

- Zapewnienie zasobów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania, w tym zatrudnianie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach, które będą ciągle doskonalone.

- Tworzenie pozytywnego i przyjaznego wizerunku Urzędu.
 

Zobowiązuję się skutecznie realizować przyjętą Politykę Jakości – Misję we wszystkich obszarach działalności Urzędu, poprzez utrzymanie i ciągłe doskonalenie funkcjonującego w Urzędzie Miejskim w Olsztynku Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Kontroli Zarządczej.

                                                                             

Olsztynek, 23.12.2022 r.

 

                                                                                

 

Godziny pracy:
poniedziałek - 800-1600
wtorek-piątek- 700-1500


e-mail: ratusz@olsztynek.pl

 
Burmistrz Olsztynka: Robert Waraksa


Zastępca Burmistrza Olsztynka: Bogusław Kowalewski
 

Sekretarz Miasta: Grażyna Wasilewska
e-mail: radamiejska@olsztynek.pl


Skarbnik Miasta: Marta Gola
e-mail: skarbnik@olsztynek.pl


WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W OLSZTYNKU:

Książka adresowa UM w Olsztynku