Przejdź do treści strony

Książka Adresowa

KIEROWNICTWO URZĘDU
URZĄD STANU CYWILNEGO (USC)
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH (SO)
REFERAT INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA (IOS)
REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA (GNP)
REFERAT ORGANIZACYJNY (ORG)
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KADROWYCH (KD)
BIURO RADY MIEJSKIEJ (RM)
REFERAT PROMOCJI (PRO)
REFERAT FINANSÓW I PODATKÓW (FP)
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (OC)
STRAŻ MIEJSKA (SM)
LISTA SOŁTYSÓW - KADENCJA 2019-2023

Jednostka/stanowisko:
Burmistrz Olsztynka
Osoba kontaktowa:
Robert Waraksa
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
11
Telefon:
89 5195 450 wew 480

Jednostka/stanowisko:
Zastępca Burmistrza (ZB)
Osoba kontaktowa:
Bogusław Kowalewski
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
11
Telefon:
wew 483

Jednostka/stanowisko:
Sekretarz Miasta (SG)
Osoba kontaktowa:
Grażyna Wasilewska
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
12
Telefon:
wew 455

Jednostka/stanowisko:
Skarbnik (SK)
Osoba kontaktowa:
Marta Gola
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
15
Telefon:
wew 470

URZĄD STANU CYWILNEGO (USC)

Jednostka/stanowisko:
Kierownik
Osoba kontaktowa:
Emilia Dumka
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
5
Telefon:
wew 474

Jednostka/stanowisko:
Zastępca Kierownika, dowody osobiste
Osoba kontaktowa:
Edyta Zaręba
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
3
Telefon:
wew 474

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH (SO)

Jednostka/stanowisko:
Ewidencja Ludności
Osoba kontaktowa:
Robert Kuciński
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
3
Telefon:
wew 472

Jednostka/stanowisko:
Dowody Osobiste
Osoba kontaktowa:
Radosław Juszczyk
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
3
Telefon:
wew 468

REFERAT INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA (IOS)

Jednostka/stanowisko:
Kierownik Referatu
Osoba kontaktowa:
Beata Pieniak
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
19
Telefon:
wew 486

Jednostka/stanowisko:
Zamówienia publiczne
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Kaźmierczak
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
19
Telefon:
wew 461

Jednostka/stanowisko:
Zamówienia publiczne
Osoba kontaktowa:
Aneta Orzechowska
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
19
Telefon:
wew 461

Jednostka/stanowisko:
Budownictwo
Osoba kontaktowa:
Kamila Krawczyk
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
10
Telefon:
452

Jednostka/stanowisko:
Drogi, oświetlenie
Osoba kontaktowa:
Patrycja Kowalczyk-Arcipowska
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
10
Telefon:
wew 464

Jednostka/stanowisko:
Drogi, oświetlenie
Osoba kontaktowa:
Robert Sobiecki
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
10
Telefon:
wew 464

Jednostka/stanowisko:
Ochrona Środowiska
Osoba kontaktowa:
Marta Gałązka
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
22
Telefon:
475

Jednostka/stanowisko:
Ochrona Środowiska
Osoba kontaktowa:
Agata Dzięgielewska
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
22
Telefon:
475

Jednostka/stanowisko:
Ochrona Środowiska
Osoba kontaktowa:
Barbara Klocek
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
22
Telefon:
wew 475

Jednostka/stanowisko:
Gospodarka wodno-ściekowa
Osoba kontaktowa:
Marta Dembkowska
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
18
Telefon:
wew 481

Jednostka/stanowisko:
Zajęcie pasa drogowego
Osoba kontaktowa:
Dorota Maciejkowicz
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
18
Telefon:
481

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA (GNP)

Jednostka/stanowisko:
Kierownik Referatu, Zagospodarowanie przestrzenne
Osoba kontaktowa:
Adam Korgul
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
17
Telefon:
wew 473

Jednostka/stanowisko:
Warunki zabudowy, służebności
Osoba kontaktowa:
Jerzy Gołaszewski
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
16
Telefon:
wew 465

Jednostka/stanowisko:
Geodeta
Osoba kontaktowa:
Hanna Argalska
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
20
Telefon:
wew 479

Jednostka/stanowisko:
Dzierżawa, użyczanie, użytkowanie wieczyste i przekształcenie użytkowania wieczystego
Osoba kontaktowa:
Bożena Szwecka
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
20
Telefon:
wew 479

Jednostka/stanowisko:
Sprzedaż mienia Gminnego
Osoba kontaktowa:
Elżbieta Sułkowska-Kaźmierczak
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
16
Telefon:
wew 485

REFERAT ORGANIZACYJNY (ORG)

Jednostka/stanowisko:
Archiwum
Osoba kontaktowa:
Danuta Korgul
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
-

Jednostka/stanowisko:
Kierownik Referatu
Osoba kontaktowa:
Agnieszka Tomaszewska
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
21
Telefon:
wew 478

Jednostka/stanowisko:
Sekretariat
Osoba kontaktowa:
Natalia Orzechowska
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
11
Telefon:
wew 453

Jednostka/stanowisko:
Działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Osoba kontaktowa:
Aldona Maciak
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
21
Telefon:
wew 476

Jednostka/stanowisko:
Działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Osoba kontaktowa:
Celina Bielińska
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
21
Telefon:
476

Jednostka/stanowisko:
Biuro Obsługi Interesanta
Osoba kontaktowa:
Maria Potoplak
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
2
Telefon:
wew 450

Jednostka/stanowisko:
Biuro Obsługi Interesanta
Osoba kontaktowa:
Elżbieta Szydłowska
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
2
Telefon:
wew 450

Jednostka/stanowisko:
Informatyk
Osoba kontaktowa:
Krzysztof Miller
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
21
Telefon:
wew 471

Jednostka/stanowisko:
Prace interwencyjne
Osoba kontaktowa:
Dariusz Miszczak
Adres:
ul. Mazurska
Pokój:
-
Telefon:
-

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KADROWYCH (KD)

Jednostka/stanowisko:
Kadry
Osoba kontaktowa:
Marta Majewska-Gilewicz
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
17A
Telefon:
wew 462

BIURO RADY MIEJSKIEJ (RM)

Jednostka/stanowisko:
Kierownik
Osoba kontaktowa:
Grażyna Wasilewska
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
12
Telefon:
wew 455

Jednostka/stanowisko:
Obsługa Rady Miejskiej
Osoba kontaktowa:
Klaudia Maziec
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
12
Telefon:
wew 455

Jednostka/stanowisko:
Przewodniczący RM
Osoba kontaktowa:
Jerzy Głowacz
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
12
Telefon:
459

REFERAT PROMOCJI (PRO)

Jednostka/stanowisko:
Kierownik Referatu
Osoba kontaktowa:
Krzysztof Sokal
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
4
Telefon:
wew 492

Jednostka/stanowisko:
-
Osoba kontaktowa:
Emilia Binkul
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
4
Telefon:
wew 492

Jednostka/stanowisko:
-
Osoba kontaktowa:
Karol Kijkowski
Adres:
Informacja Turystyczna
Pokój:
IT
Telefon:
wew 490

Jednostka/stanowisko:
-
Osoba kontaktowa:
Maksymilian Grzeszczak
Adres:
Muzeum IT
Pokój:
IT
Telefon:
wew 477

Jednostka/stanowisko:
-
Osoba kontaktowa:
Aleksandra Kucińska
Adres:
Informacja Turystyczna
Pokój:
IT
Telefon:
wew 477

REFERAT FINANSÓW I PODATKÓW (FP)

Jednostka/stanowisko:
Główny Księgowy Urzędu, Zastępca Skarbnika Miasta
Osoba kontaktowa:
Jagoda Kowalczyk
Adres:
Wejście od ul. Warszawskiej
Pokój:
-
Telefon:
wew 489

Jednostka/stanowisko:
Wydatki budżetowe, środki trwałe, sprawozdawczość wydatkowa
Osoba kontaktowa:
Ewa Wylamowska
Adres:
Wejście od ul. Warszawskiej
Pokój:
-
Telefon:
wew 454

Jednostka/stanowisko:
Dochody budżetowe, sprawozdawczość dochodowa; VAT, JPK
Osoba kontaktowa:
Małgorzata Burzyńska
Adres:
Wejście od ul. Warszawskiej
Pokój:
-
Telefon:
wew 460

Jednostka/stanowisko:
Płace, ZUS, PD od OF, depozyty FP, ZFŚS, przelewy
Osoba kontaktowa:
Marzena Tartas
Adres:
Wejście od ul. Warszawskiej
Pokój:
-
Telefon:
wew 484

Jednostka/stanowisko:
Windykacja podatków, ewidencja tytułów wykonawczych
Osoba kontaktowa:
Karolina Weroniecka
Adres:
Wejście od ul. Warszawskiej
Pokój:
-
Telefon:
wew 469

Jednostka/stanowisko:
Podatek od środków transportowych, opłaty lokalne, umorzenia, rozłożenia na raty
Osoba kontaktowa:
Anna Rozbicka
Adres:
Wejście od ul. Warszawskiej
Pokój:
-
Telefon:
wew 469

Jednostka/stanowisko:
Podatek od nieruchomości podatek rolny, leśny osoby fizyczne (teren wiejski), akcyza
Osoba kontaktowa:
Ewa Nałęcz
Adres:
Wejście od ul. Warszawskiej
Pokój:
-
Telefon:
wew 456

Jednostka/stanowisko:
Podatek od nieruchomości OF (teren miejski), Podatki: od nieruchomości, rolny, leśny OP (gmina), akcyza
Osoba kontaktowa:
Karolina Sobierajska
Adres:
Wejście od ul. Warszawskiej
Pokój:
-
Telefon:
wew 456

Jednostka/stanowisko:
Doradztwo rolnicze
Osoba kontaktowa:
Patrycja Lobert
Adres:
Wejście od ul. Warszawskiej
Pokój:
-
Telefon:
665 981 605

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO(OC)

Jednostka/stanowisko:
-
Osoba kontaktowa:
Wojciech Piotrowski
Adres:
Wejście od ul. Ratuszowej
Pokój:
-
Telefon:
wew 463

STRAŻ MIEJSKA (SM)

Jednostka/stanowisko:
Komendant
Osoba kontaktowa:
Mirosław Szostek
Adres:
Wejście od ul. Ratuszowej
Pokój:
-
Telefon:
wew 488

Jednostka/stanowisko:
Inspektor
Osoba kontaktowa:
Leszek Gątkowski
Adres:
Wejście od ul. Ratuszowej
Pokój:
-
Telefon:
wew 463

Jednostka/stanowisko:
Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe
Osoba kontaktowa:
Wojciech Piotrowski
Adres:
Wejście od ul. Ratuszowej
Pokój:
-
Telefon:
wew 463

Jednostka/stanowisko:
ZGM
Osoba kontaktowa:
Borkowski Kazimierz
Adres:
Wejście od ul. Ratuszowej
Pokój:
-
Telefon:
wew 466

Jednostka/stanowisko:
TBS
Osoba kontaktowa:
Bogusław Szałko
Adres:
Wejście od ul. Ratuszowej
Pokój:
-
Telefon:
89 5192 141

Lista sołtysów z gminy Olsztynek i przewodniczących osiedli z terenu miasta Olsztynka - kadencja 2024-2029

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Ameryka
Osoba kontaktowa:
Martyna Mackiewicz
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
511 322 348

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Dąb
Osoba kontaktowa:
Bogdan Szymański
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
507 819 291

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Drwęck
Osoba kontaktowa:
Joanna Stanka
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
507 484 300

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Gaj
Osoba kontaktowa:
Natalia Wolińska
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
660-521-197

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Gąsiorowo Olsztyneckie
Osoba kontaktowa:
Mariusz Cendrowski
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
502-543-581

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Elgnówko
Osoba kontaktowa:
Aneta Przybułowska
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
531-876-704

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Jemiołowo
Osoba kontaktowa:
Ewa Kalbarczyk
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
664-985-550

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Królikowo
Osoba kontaktowa:
Roman Domżalski
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
501-926-154

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Kunki
Osoba kontaktowa:
Piotr Draszek
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
608-496-930

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Kurki-Ząbie
Osoba kontaktowa:
Maciej Juras
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
608-010-343

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Lichtajny
Osoba kontaktowa:
Rafał Orzechowski
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
601-362-441

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Lipowo Kurkowskie
Osoba kontaktowa:
Paweł Makowski
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
507-038-083

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Łęciny
Osoba kontaktowa:
Jadwiga Przybyszewska
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
662-351-159

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Łutynowo
Osoba kontaktowa:
Marzanna Kaczmarczyk
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
666-635-972

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Łutynówko
Osoba kontaktowa:
Izabela Waśkiewicz-Piasecka
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
502-584-117

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Mańki
Osoba kontaktowa:
Alfred Żebrowski
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
664-725-439

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Maróz
Osoba kontaktowa:
Patrycja Lampkowska
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
795-376-794

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Mierki
Osoba kontaktowa:
Marta Jagielska
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
607 967 530

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Mycyny
Osoba kontaktowa:
Ewa Jaworska
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
663-376-041

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Nadrowo
Osoba kontaktowa:
Andrzej Jakimczuk
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
501-447-554

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Nowa Wieś Ostródzka
Osoba kontaktowa:
Ewa Sieczkowska
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
602-695-557

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Pawłowo
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Lulis-Rzeszut
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
505 144 441

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Samagowo
Osoba kontaktowa:
Barbara Wiśniewska
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
883-403-949

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Sitno
Osoba kontaktowa:
Antoni Roczeń
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
669-590-792

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Swaderki
Osoba kontaktowa:
Aneta Lejpolc
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
662 435 284

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Sudwa
Osoba kontaktowa:
Dariusz Jaszczanin
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
510-895-793

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Świerkocin
Osoba kontaktowa:
Anna Rynkowska
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
601-973-336

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Waplewo
Osoba kontaktowa:
Milena Czerwińska
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
509-137-735

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Warlity Małe
Osoba kontaktowa:
Wiesława Staniszewska
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
501-419-143

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Witramowo
Osoba kontaktowa:
Grzegorz Staszewski
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
602-652-362

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Zawady
Osoba kontaktowa:
Mariusz Wróblewski
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
503-488-019

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Zezuty
Osoba kontaktowa:
Rafał Strzeżek
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
604-751-434

Jednostka/stanowisko:
Przewodniczący Osiedla nr 1
Osoba kontaktowa:
Mariusz Malik
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
513-001-575

Jednostka/stanowisko:
Przewodniczący Osiedla nr 2
Osoba kontaktowa:
Dawid Miszczak
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
793-673-787

Jednostka/stanowisko:
Przewodniczący Osiedla nr 3
Osoba kontaktowa:
Ewa Pyrzanowska
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
791-229-646

Jednostka/stanowisko:
Przewodniczący Osiedla nr 4
Osoba kontaktowa:
Edyta Kaczmarska
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
793-386-451