Przejdź do treści strony

Kiernoz Mały

Leży w górnym biegu rzeki Łyny, na północ od wioski Brzeźno Łyńskie i łączy się z jeziorem Kiernoz Wielki. W części wschodniej otoczone jest dużymi kompleksami lasów sosnowych, a pozostałe brzegi stanowią podmokłe łąki i pola uprawne. Powierzchnia wynosi 54 ha, maksymalna głębokość — 11,4 m, śred­nia — 2,9 m, długość linii brzegowej -1450 m. Zbiornik jest silnie zarośnięty szuwarami, trzcina i tatarakiem, ławica przybrzeżna piaszczysta, a dno muliste. Jezioro stanowi łowisko specjalne z bo­gactwem ryb, występują tu szczupak, lin, okoń, leszcz, płoć, a nawet węgorz. Można dojechać nad jezioro od strony Olsztynka drogą nr 603 do Selwy i stąd na południe do Brzeźna Łyńskiego.