Przejdź do treści strony

Kiernoz Wielki

Leży w górnym biegu rzeki Łyny, tuż przy wiosce Kurki i łączy się z jeziorem Kiernoz Mały, otaczają je lasy z wyjąt­kiem północnych krańców, których brze­gi zajmują pola i łąki oraz zabudowania wsi Kurki. Powierzchnia wynosi 85 ha, maksymalna głębokość - 15,4 m, śred­nia — 1,3 m, długość linii brzegowej - 6350 m. Podłużna, zalesiona wyspa o powierzchni 3,1 ha przedziela jezioro na dwie części. Występuje ławica przy­brzeżna i dno muliste, obficie rośnie tu trzcina, pałka szerokolistna i tatarak. Obrzeża są urozmaicone, wysokie i niskie. W południowej części jeziora wpływa rzeka Łyna, doprowadzając wody z jezior Krzyżewko, Brzeźno, Morze, Kiernoz Mały. W części północnej Kiernoza Wielkiego Łyna łączy się z wodami Marózki, która tutaj kończy swój bieg i wypływa w kierunku Jeziora Łańskiego. Wody pełne są różnorodnych gatunków ryb: szczupaków, linów, węgorzy, leszczy i płoci. W te malownicze okolice można dojechać od strony Olsztynka drogą nr 603 prowadzącą do Kurek.