Przejdź do treści strony

Łańskie

To największe jezioro Pojezierza Olsz­tyńskiego rozciąga się w odległości około 15 km na południe od Olsztyna, w pięknych Lasach Ramuckich. Można dojechać od strony Olsztyna przez Stawigudę, Pluski do wsi Rybaki. Jest je­ziorem rynnowym o rozwiniętej linii brzegowej. Liczne zatoki, półwyspy i cztery wyspy (około 7,3 ha) stanowią o niezaprzeczalnych jego urokach. Po­wierzchnia wynosi 1042 ha, maksymal­na głębokość — 53 m, średnia — 16 m, długość linii brzegowej - 34 250 m, dłu­gość jeziora - 10 000 m. Występuje ła­wica przybrzeżna piaszczysto-mulista, dno jest piaszczysto-muliste, miejscami kamieniste, roślinność skąpa, z przewagą trzciny (duże partie brzegów są pozbawione roślinności). Obrzeża są wysokie, pagórkowate, miejscami stro­me. Przez zbiornik przepływa rzeka Łyna, wyprowadzając wody na północy do jeziora Ustrych. W Jeziorze Łańskim występują sielawy, sieje, leszcze, okonie, szczupaki, płocie, liny, węgorze. Do wędkowania udostępniono tylko połu­dniową część jeziora jako łowisko spe­cjalne. W otoczeniu znajduje się kilka ośrodków wypoczynkowych, w tym słynny Łańsk zarządzany przez URM.