Przejdź do treści strony

Maróz

Ten największy na terenie gminy Olsztynek zbiornik leży w odległości około 11 km na południowy wschód od miasta, w otoczeniu pięknych borów sosno­wych w dorzeczu Marózki, za której po­średnictwem łączy się z jeziorem Mielno (dopływ) oraz z jeziorami Plusznem i Łańskiem (odpływ). Najlepszy dojazd prowadzi asfaltową drogą przez Mierki i Swaderki lub przez Waplewo do wioski Maróz. Powierzchnia wynosi 332,5 ha, maksymalna głębokość — 41 m, średnia — 11,9 m. Jest to jezioro rynnowe o dłu­gości około 5,5 km i maksymalnej szero­kości - 1200 m. Linia brzegowa, o dłu­gości 18 000 m jest bardzo urozmaicona. Dzięki przybrzeżnym płyciznom o piaszczystym dnie czystej wodzie jezioro Maróz jest idealnym miejscem do letniego wypoczynku. Rocznie przyjeż­dża tutaj wiele tysięcy turystów z całej Polski. Na brzegach leżą trzy wioski ze starym mazurskim rodowodem - Swaderki, Maróz i Marózek. Wokół usytuowano liczne ośrodki wypoczynkowe i Daczowiska. Wody bogate są w różno­rodne gatunki ryb: sieję, sielawę, węgorza, szczupaka, lina, leszcza, płoć.