Przejdź do treści strony

Niskie, Dolnik

Jezioro leży niedaleko wioski Świerkocin, w pięknej okolicy sosnowych lasów i kilku innych mniejszych jezior. Po­wierzchnia wynosi 39,5 ha, głębokość maksymalna - 18,7 m, średnia - 5,8 m, długość linii brzegowej zaś - 3050 m. Jezioro ma dopływy z małego zbiornika Oczko i Jeziora Wysokiego i odpływ do jeziora Staw. Wymiana wody następuje co pięć lat. Lokalizacja ośrodków wypoczynkowych, obozów letnich i pól na­miotowych na wschodnim brzegu stano­wi duże zagrożenie ekosystemu, o czym świadczy spadek ilości cenniejszych gatunków ryb. Obecnie występują sanda­cze, leszcze, liny, płocie i węgorze.