Przejdź do treści strony

Staw, Szlagowski Staw

Leży tuż przy drodze nr 603, biegnącej z Olsztynka przez Mierki do Szczytna, koło miejscowości Kołatek, po prawej stronie. Na 2500 m linii brzegowej około 1500 m stanowią lasy, resztę podmokle łąki i mokradła. Powierzchnia wynosi 20,4 ha, maksymalna głębokość -13,9 m, średnia - 3,2 m. Linia brzegowa jest słabo rozwinięta, ławica przybrzeżna i dno muliste. Dopływ z Jeziora Niskiego, odpływ do Jeziora Plusznego. Wymiana wody w zbiorniku następuje dwa razy w ciągu roku, dzięki czemu jest ona stosunkowo czysta. Wy­stępują tu takie gatunki ryb, jak sandacz, szczupak, lin, płoć, leszcz i szcze­gólnie cenny węgorz.