Przejdź do treści strony

Drwęck

Wieś leży w pobliżu źródlisk rzeki Drwęcy w odległości około 8 km na południowy zachód od Olsztynka, wśród sporych obszarów leśnych. Dojazd prowadzi drogą asfaltową przez Królikowo i Lichtajny. Wieś powstała w 1351 roku, została zasiedlona przez ludność pruską, podległą zwierzchnictwu Krzy­żaków. W późniejszych czasach przewa­żała ludność pochodząca z Mazowsza. W 1643 roku w Drwęcku urodził się Fryderyk Mortzfeld, kaznodzieja ewangelicki, współautor kancjonału polskie­go dla Mazurów. W 1657 roku wieś zniszczyli Tatarzy, w 1914 roku w pobliżu rozegrała się krwawa bitwa rosyjsko-niemiecka, w której poległo 185 żołnie­rzy i oficerów niemieckich, pochowa­nych na cmentarzu koło wioski. Odnowiony w 1993 roku cmentarz wojenny stanowi atrakcję turystyczną. W 1939 roku mieszkało tu aż 376 osób. Były tutaj szkoła podstawowa, poczta, karczma i sklep. W 1997 roku Drwęck liczył 176 osób. Są tu też szkolny punkt filialny, sklep spożywczo-przemysłowy, przysta­nek PKS. W pobliżu w wąwozie Czarci Jar mieści się ośrodek zarybieniowy PZW a na zachodnim skraju wsi, przy szosie do Olsztynka - cmentarz ewangelicki, założony w 1850 roku.