Przejdź do treści strony

Jagiełek

Jest to leśniczówka leżąca w odległości około 2 km na północ od Olsztynka. Nazwa upamiętnia pobyt króla Włady­sława Jagiełły w okolicach Olsztynka w dniach 17 i 18 lipca 1410 roku. W 1914 roku w lesie miejskim koło Jagiełka wojska niemieckie poniosły duże straty od ostrzału artylerii rosyjskiej. W trakcie ciężkich walk zginęło również wielu żołnierzy rosyjskich. Poległych pochowano na dwóch cmentarzach wojen­nych niedaleko Jagiełka. Po 1945 roku przez pewien czas osadę nazywano Jagiellonek, później przywrócono nazwę Jagiełek. W 1997 roku mieszkało tutaj 7 osób.