Przejdź do treści strony

Juńcza

Jest to kolonia leżąca niedaleko wsi Królikowe Właściciel Juńczy, rewizor, mierniczy Skalweit, zorganizował w 1853 roku szkołę rolniczą finansowaną przez rząd pruski, do której uczęszczała młodzież od lat 17. Program nauczania obejmował gleboznawstwo, nawożenie, uprawę roli i łąk, hodowlę bydła, gospodarkę mleczną, sadownictwo, ogrodnictwo, rymarstwo, kowalstwo i inne rodzaje rzemiosł potrzebnych w rolnictwie. Szkoła działała kilka lat. W 1904 roku majątek Juńcza przeszedł w posiadanie rodziny Bischoffów, przybyłej tutaj z okolic Gryźlin. W 1997 roku mieszkało w Juńczy 14 osób.