Przejdź do treści strony

Królikowo

Wieś leży w odległości około 3 km na południowy zachód od Olsztynka, przy asfaltowej drodze biegnącej w kierunku Drwęcka. Królikowo założył mistrz krzyżacki, Dietrich von Altenburg, na pruskim polu osadniczym Kungiswalt w 1341 roku, nadając prawo chełmiń­skie. Wielokrotnie była niszczona w trakcie wojen i epidemii. Szybki rozwój na­stąpił w XIX i XX wieku. W 1939 roku Królikowo liczyło 533 osoby. W latach 1925-1927 niedaleko wioski powstał monumentalny Tannenberg - Denkmal - pomnik chwały oręża niemieckiego, przekształcony później w mauzoleum Paula Hindenburga. W czasie drugiej wojny światowej w okolicach Królikowa znajdował się duży obóz jeniecki Stalag I B Hohenstein, po którym pozostały nikłe ślady. W 1997 roku wieś liczyła 300 mieszkańców. Działają tutaj szkolny punkt filialny, OSP, sklep, przedsiębiorstwo usług transportowych i firma produkująca szyldy reklamowe. Na zachodnim skraju wsi znajduje się cmentarz ewange­licki, założony w 1840 roku.