Przejdź do treści strony

Kunki

Wieś ta, oddalona 6km na południe od Olsztynka, leży w malowniczej okolicy na pagórkowatym terenie, otoczonym lasami. Do Kunek prowadzi asfaltowa szosa. Początki miejscowości sięgają prawdopodobnie 1341 roku. W trakcie wojny polsko-krzyżackiej w 1410 roku uległa zniszczeniu. W 1939 roku mieszkały tu 372 osoby. Szkoła istniała od 1886 roku, ostatnim nauczycielem w czasach niemieckich był Bruno Skrzezka. Większość budynków pochodzi z lat 1910-1930 i mimo upływu czasu nadal prezentują się okazale. Po drugiej wojnie światowej we wsi osiedlili się Polacy z kresów wschodnich. Ludność utrzymywała się głównie z rolnictwa. W latach siedemdziesiątych założono w Kunkach Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną. Kiedy upadła, po 1990 roku, część ziemi i zabudowania kupił Feliks Siemienas, zamierzając utworzyć ekologiczne osiedle mieszkaniowe dla Polonii. Nie doszło jednak do realizacji tych planów, a rozgrabione budynki zmieniły się w ruinę. W 2005 roku mieszkało w Kunkach 210 osób. Działają tu dwa zakłady usługowe i dwa sklepy ogólnospożywcze. We wsi są wodociąg, linia telefoniczna i niepubliczna szkoła podstawowa. Na zachodnim skraju, przy drodze do Pawłowa, zachował się mocno zniszczony cmentarz ewangelicki z  XIX wieku.