Przejdź do treści strony

Lichtajny

Wieś leży 6 km na południowy zachód od Olsztynka, przy drodze wiodącej do Drwęcka. Pierwsza wzmianka o istnie­niu wioski pochodzi z 1410 roku, kiedy to została zniszczona w trakcie wojny polsko-krzyżackiej. W 1475 roku Lichtajny zostały nadane Piotrowi z Gąsiorowa, w późniejszych czasach gospoda­rzyła tutaj polska rodzina Radzymińskich. W 1894 roku zbudowano linię kolejową z Olsztynka do Ostródy i we wsi utworzono przystanek kolejowy; bu­dynek dworcowy stoi do dziś, chociaż li­nii kolejowej już dawno nie ma. Szkoła podstawowa powstała w 1871 roku. W 1939 w Lichtajnach mieszkało 317 osób, były sklep, poczta, szkoła, karcz­ma i przystanek kolejowy. Po drugiej wojnie światowej na miejsce wysiedlonej ludności niemieckiej i mazurskiej osie­dliła się ludność polska z kresów wschodnich. Zlikwidowano linię kolejową Olsztynek-Ostróda, rozbierając szyny; pozostały tylko nasypy i wiadukty. W 1997 roku mieszkało w Lichtajnach 185 osób. W odległości 500 m na północ, przy szosie do Olsztynka, znajduje się cmentarz ewangelicki, założony w 1860 roku; drugi cmentarz z począt­ku XX wieku leży 200 m na południe od wsi, przy drodze polnej.