Przejdź do treści strony

Mierki

Wieś leży w odległości 2 km na wschód od Olsztynka przy szosie prowadzącej do Szczytna, na rozległej, otwartej przestrzeni. Przez Mierki prowadzi asfaltowa szosa nr 603, wiodąca do licznych ośrodków wypoczynkowych, rozlokowanych w pięknych okolicach wschodniej części gminy. W roku 1343 komtur ostródzki, Heinrich Meytz, lokował wieś na prawie chełmińskim, dając jej mieszkańcom 80 łanów ziemi i 10 lat wolnizny. Była wielokrotnie niszczona w czasie wojen polsko-krzyżackich w XV i XVI wieku. W latach 1709-1711 nawiedziła wieś epidemia dżumy. W ro­ku 1807 wojska francuskie zniszczyły 29 gospodarstw, w 1891 roku mieszkało 529 osób. Szkoła powstała w Mierkach w 1855 roku. W dniach od 28 do 29 sierpnia 1914 roku w okolicach toczyły się ciężkie walki pomiędzy wojskami rosyjskimi i niemieckimi; w rezultacie wieś doznała znacznych zniszczeń: spalono 20 domów, 11 obór i 9 stodół. Po bitwie w środku wioski pochowano 183 poległych żołnierzy niemieckich i 213 rosyjskich. Po tym wojskowym cmentarzu pozostał obecnie tylko duży kamień z zatartym napisem.
W 1939 roku mieszkało w Mierkach 557 osób, były tu szkoła, karczma, sklep, poczta, stolarnia, kuźnia, dzwon­nica i dwa cmentarze. W 1997 roku w 59 domach mieszkało 358 osób. We wsi istnieją 2 stolarnie, zakłady murar­ski, kamieniarski, produkcji opakowań i sztućców jednorazowego użytku, 2 sklepy, klub, remiza strażacka, szkolny punkt filialny. Obok wioski znajduje się stary cmentarz ewangelicki.