Przejdź do treści strony

Sudwa

Wieś leży w odległości 1 km na zachód od Olsztynka, obok szosy prowadzącej do Ostródy. Została założona w 1380 roku przez pięciu braci Prusów. Od imienia najstarszego z nich, Windike, otrzymała nazwę Windikendorf, później funkcjonowały inne - Sawda, wreszcie Sudwa. W 1579 roku wieś przekształcono w folwark książęcy przekazywany w dziedziczną dzierżawę. W 1806 roku ograbiły go wojska francuskie i całkowicie zrujnowany wrócił pod bezpośredni zarząd dóbr króla pruskiego. W 1819 roku władze pruskie przekazały folwark w Sudwie i Świętajnie na własność kolonistom, dając im 6 lat wolnizny. W 1846 roku w 22 domach mieszkało 221 osób. W 1914 roku w okolicach Sudwy toczyły się ciężkie walki pomiędzy wojskami rosyjskimi i niemieckimi. Poległych w bitwie żołnierzy pochowano w zbiorowych mogiłach na dwóch małych cmentarzach. Po pierwszej wojnie światowej, w latach 1924-1927, zbudowano niedaleko Sudwy Tannenberg - Denkmal. W okresie drugiej wojny na polach koło Sudwy znajdował się obóz jeniecki Stalag I B. Na wiejskim cmentarzu chowa­o zmarłych jeńców. W 1945 roku wieś ocalała od zniszczeń i na miejsce wysiedlonych Niemców i Mazurów przybywali osadnicy z różnych ziem pol­skich. Przez krótki czas działał w Sudwie ośrodek maszynowy, który prze­niesiono w 1950 roku do Olsztynka i ulokowano w pomieszczeniach po byłej rzeźni miejskiej. W latach 1974-1996 działała Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Odrodzenie", zlikwidowana jako ostatnia w gminie Olsztynek. W 1997 roku mieszkało we wsi 168 osób.