Przejdź do treści strony

Waszeta

Wieś założono w 1470 roku na prawie pruskim, niedaleko południowego brze­gu Jeziora Plusznego. W 1939 roku mieszkały tutaj 43 osoby. Obecnie wieś praktycznie nie istnieje, a nazwę przejęły zlokalizowane niedaleko 2 ośrodki wypoczynkowe.