Przejdź do treści strony

Gleby

Wierzchnią warstwę obszaru gminy ukształtowały utwory czwartorzędowe, czyli piaski, żwiry, gliny zwałowe i głazy narzutowe; na nich wytworzyły się gleby. Przeważają gleby brunatne, słabo urodzajne, zajmujące znaczne powierzchnie w południowej i wschodniej części gminy, gdzie dominują obszary leśne. Najbardziej przydatne rolniczo gleby IV i III klasy bonitacyjnej występują w okolicach Królikowa, Platyn, Elgnówka, Maniek, Gaju, Mierek, Sudwy i Sitna.