Przejdź do treści strony

Drwęca

Rzeka Drwęca, stanowiąca dopływ Wisły, ma długość 252 km, swój po­czątek bierze w okolicach wsi Drwęck. Źródliska usytuowane są w górnych partiach obszaru wysokich moren (około 200 m n. p. m.). W swo­im biegu wykazuje dużą zmienność; oprócz odcinków o wyraźnym nurcie wyżynnym występują odcinki charak­terystyczne dla rzeki typowo nizinnej. Kamienisto- żwirowate i żwirowate dno oraz czystość wody sprzyjają roz­wojowi szlachetnych gatunków ryb, toteż Drwęca z dopływami i jeziorami Ostrowin i Drwęckie zostały uznane za rezerwat faunistyczny. Szczególnie piękny jest górny odcinek rzeki od źródeł do Ostródy. Źródliska Drwęcy wypływają u podstawy stromego wzniesienia. Bije tu kilka wysięków źródeł, które łącząc się tworzą strugę płynąca środkiem głęboko wciętej doliny erozyjnej od okolic Drwęcka przez Czarci Jar, Rychnowską Wolę, jezioro Ostrowin. Występują tu szczególnie duże różnice wzniesień terenu. W siedmiokilometrowym Czarcim Jarze różnice poziomu wzniesień i dna jaru dochodzą do 70 m. W całym górnym biegu aż do Rychnowskiej Woli, Drwęca płynie w otoczeniu pięknych lasów pokry­wających mocno pofałdowany teren, co tworzy bardzo malowniczy krajo­braz.