Przejdź do treści strony

Łyna

Rzeka Łyna, o długości 289 km, płynie częściowo we wschodniej części terytorium gminy Olsztynek. Źródła znajdują się na wysokości 155 m n.p.m., około 2 km na północny wschód od wsi Łyna; teren ten stanowi rezerwat o powierzch­ni 1,21 km. Rzeka płynie w kierunku północnym, zbierając po drodze wody z licznych strumyków, rowów meliora­cyjnych i jezior. Przepływa kolejno przez jeziora: Krzyż, Małe Brzeźno, Duże Brzeźno i Morze. Następnie korytem dziesięciometrowej szerokości przepły­wa przez pięknie położoną wieś Brzeź­no Łyńskie, gdzie znajduje się stanica wodna z wypożyczalnią sprzętu wodne­go. Tutaj zaczyna się przepiękny szlak kajakowy górnej Łyny. W odległości 13,7 km od źródeł rzeka wpływa do je­ziora Kiernoz Mały, następnie trzystu-metrowym kanałem doprowadza swoje wody do jeziora Kiernoz Wielki. Po po­konaniu około 2 km Łyna dociera do wsi Kurki, gdzie łączy się z wodami rze­ki Marózki i dalej przepływa wśród łąk i lasów do Jeziora Łańskiego. Rozsze­rzając się przechodzi niepostrzeżenie w południową zatokę największego i najpiękniejszego jeziora na szlaku Ły-ny. Tutaj kończy się granica gminy Olsztynek. Oczywiście, warto płynąć dalej, żeby podziwiać niezwykłą urodę Jeziora Łańskiego, U strychu i rezerwatu zwane­go „Lasem Warmińskim". Łyna jest do­pływem Pregoły, wpadającej do Zalewu Wiślanego koło Kaliningradu.