Przejdź do treści strony

Marózka

Rzeka Marózka, o długości 52 km, nale­ży do najważniejszych rzek gminy Olsz­tynek, ponieważ poza górnym biegiem w całości znajduje się na jej terenie. Bie­rze początek z jeziora Gardyny na wyso­kości 188,6 n.p.m., a kończy bieg w je­ziorze Kiernoz Wielki na poziomie 125,7 m n.p.m. Ma charakter typowo wyżynny, z dużym spadkiem i szybkim nurtem. Wykorzystano to do napędu turbin elektrycznych w Waplewie i Kur­kach. Marózka wypływa z jeziora Gar­dyny i podąża w kierunku północnym, przecina jezioro Lubień, omija Zybułtowo, skręca na wschód, docierając do wioski Mielno. Wpada przy zachodnim krańcu do jeziora Mielno, wypływając na krańcu wschodnim. Dalej przecina trasę E - 7, wioskę Waplewo, następnie skręca na południe, przechodząc przez linię kolejową. Znowu skręca na wschód i północ, i wpływa do jeziora Maróz przy jego południowym krańcu, wypływa zaś na północnym krańcu, koło wioski Swa-derki, omija wieś, przecina drogę nr 603, przepływa przez jezioro Pawlik, da­lej prowadzi swoje wody w kierunku wschodnim przez piękne bory sosnowe. Następnie skręca na południe, przepły­wając przez malownicze Jezioro Święte. Wzmocniona jego wodami szybkim nurtem kieruje się na wschód, dociera­jąc w okolicach Kurek do jeziora Kier­noz Wielki. Tutaj łączy się z wodami Łyny, płynącej z kierunku południowego. Rzeka Marózka stanowi bardzo atrak­cyjny szlak kajakowy, niestety, zbyt mało znany przez miłośników tego rodzaju sportów wodnych.