Przejdź do treści strony

Młodzieżowa Rada Miejska

Młodzieżowa Rada Miejska w Olsztynku powstała w 2004 roku. Rada skupia 15 radnych, przedstawicieli olsztyneckich szkół:

  1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich,
  2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku,
  3. Szkoła Podstawowa SPSK im. św. Jana Pawła II w Olsztynku,
  4. Zespół Szkół im. K. C. Mrongowiusza w Olsztynku.

Celem działania Rady jest upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży oraz wspieranie aktywności młodych ludzi w Mieście i Gminie Olsztynek. Do zadań Rady należy inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi oraz inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi.

Działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej została zauważona i wyróżniona nagrodami:

  1. Super Samorząd 2012 pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
  2. "Laur Najlepszym z Najlepszych" przyznawany przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
  3. „Najlepsze Praktyki w miastach Cittaslow” przyznana dla naszego miasta w czasie Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow, które odbyło się w Holandii.

Bieżące informacje Młodzieżowa Rada zamieszcza na Facebooku: https://www.facebook.com/mrmolsztynek/