Przejdź do treści strony

Prezydium Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku IX kadencji (od lewej):

Michał Hermański – Sekretarz Młodzieżowej Rady

Nikola Kołakowska - Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady

Amelia Nyga - Przewodnicząca Młodzieżowej Rady

Martyna Argalska - Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady

Filip Kowalewski - Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady