Przejdź do treści strony

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Olsztynek na rok 2017.