Przejdź do treści strony

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami i o wolontariacie na terenie Gminy Olsztynek w 2017 roku