Przejdź do treści strony

Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert w I otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Olsztynek w 2023 roku