Przejdź do treści strony

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu obejmowania przedsięwzięć patronatem Burmistrza Olsztynka

Zarządzenie z 20 listopada 2023 r. wprowadza Regulamin obejmujący przedsięwzięcia patronatem Burmistrza Olsztynka -  organizowane przez organizacje pozarządowe, osoby prawne, osoby fizyczne oraz inne jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne.

Zarządzenie oraz Regulamin dostępne są na stronie: https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwOlsztynku/document/1023086/Zarzadzenie-175_23

Patronaty Honorowe Burmistrza Olsztynka