Przejdź do treści strony

Kalendarz Wydarzeń

Paczka na Litwę

W ramach projektu „Dwójka dla Niepodległej” Szkoła Podstawowa nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku podjęła działanie „Dwójka Polakom na Kresach”, którego celem była pomoc polskim szkołom na Litwie: Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole i dwóm szkołom na terenie parafii Butrymańce, gdzie proboszczem jest ks. Józef Aszkiełowicz, wcześniej proboszcz w Mejszagole. Akcja polegała na przygotowaniu 400 paczek świątecznych, w których znajdować się miały polskie książki, gry dydaktyczne, przybory szkolne, słodycze i dostarczeniu ich do polskich szkół przed świętami Bożego Narodzenia.

Od początku grudnia społeczność  szkolna i lokalna była informowana o naszej akcji. Rodzice i uczniowie poprzez dziennik elektroniczny, a społeczność lokalna przez media społecznościowe, stronę internetową szkoły i Olsztynka, ogłoszenia na niedzielnych mszach świętych. Jako pierwsi zaangażowali się i przynieśli  paczki  nauczyciele i uczniowie naszej szkoły.  Następnie przygotował paczki Pan Burmistrz Mirosław Stegienko wraz małżonką.  Z dnia na dzień akcja nabierała tempa. Paczki  zaczęli przynosić mieszkańcy naszej gminy, codziennie przybywało po kilka upominków. W drugim tygodniu grudnia ilość paczek mnie zaskoczyła i przerosła wszelkie oczekiwania. Włączyło się Przedszkole Miejskie w Olsztynku, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku, Zespół Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie, Szkoły Filialne w Królikowie i Mierkach. Radni Miejscy także dołożyli swoją cegiełkę i ufundowali 31 paczek. Na koncie przybywało pieniędzy od sponsorów, dzięki którym przygotowaliśmy ponad 200 paczek. W czwartek 13 grudnia moja pracownia została dosłownie zasypana paczkami. Dzięki zaangażowaniu społeczności szkolnej i lokalnej przygotowaliśmy prawie 500 paczek. Znaleźli się także dobrzy ludzie, którzy zaaferowali transport na Litwę (Mariusz Widmański i Dariusz Jaszczanin).

16 grudnia jako siedmioosobowa delegacja naszej gminy wyruszyliśmy na Litwę, gdzie odwiedziliśmy polskie szkoły i zostaliśmy przyjęci niezwykle serdecznie. Tak duża ilość podarunków wywołała zdziwienie i radość gospodarzy. Rodacy podkreślali, że od prezentów przywiezionych z Olsztynka ważniejsza jest nasza pamięć o Polakach żyjących na Litwie.  Podczas pobytu w szkołach był czas na rozmowę o codziennym życiu naszych przyjaciół. Jedno jest pewne, Polskę noszą głęboko w sercach. To od nich możemy się uczyć się patriotyzmu i kultywowania polskości.  

Nasz wyjazd nie byłby  możliwy bez wsparcia wielu osób ze środowiska szkolnego i lokalnego.  Dlatego serdecznie dziękuję:  mieszkańcom gminy Olsztynek, nauczycielom, uczniom, rodzicom, pracownikom administracji i obsługi,  Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. rtm.  Witolda Pileckiego w Olsztynku,  Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku, Przedszkolu Miejskiemu w Olsztynku, Zespołowi Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku, Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Waplewie,  Księdzu Dziekanowi Stanisławowi Pietkiewiczowi, Księdzu Proboszczowi Sławomirowi Piniaha, Pani Zofii Pileckiej-Optułowicz, Radnym Miejskim, Ruchowi Narodowemu z Olsztynka.

Dziękuję za wsparcie finansowe naszym Darczyńcom: Jolancie Wilkaniec, Dariuszowi Jaszczaninowi, Kazimierzowi Gąsiorowskiemu, Jerzemu Witkowskiemu Grażynie i Ryszardowi Kobus, Elżbiecie Żywica, Jadwidze Wieczerzak, Katarzynie Świercz, Hannie Domańskiej, Monice Dudek,  Wytwórni Octu i Musztardy „Octim” w Olsztynku, Annie Imińskiej, Robertowi Dumce, Ewie i Andrzejowi Szerszeniewskim, Beacie Bukowskiej, Teresie Zajadlak Restauracja "Pod zamkiem", Stowarzyszeniu Aktywna Gmina Olsztynek, Katarzynie i Sławomirowi Jastrzębowskim, Hubertus Schütte, Kamilowi Skrago, Waldemarowi Młodkowskiemu. Dziękuję wszystkim Darczyńcom, którzy chcieli pozostać anonimowi.

Pragniemy, aby nasza współpraca z polskim szkołami wpisała się na stałe się w kalendarz szkolnych działań . Obecnie planujemy zaprosić w okresie wiosennym uczniów ze szkoły w Mejszagole do Olsztynka, a we wrześniu jechać do nich na dożynki.

Osoby zainteresowane zapraszam do współpracy.

                                                                    Organizator Katarzyna Hacia


Wypełnij formularz, jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o zbliżających się wydarzeniach drogą emailową
Kliknij przycisk, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zbliżających się wydarzeniach poprzez powiadomienia PUSH