Przejdź do treści strony

Najnowsze Informacje

Dwójka Polakom na Kresach

Szkoła Podstawowa nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku organizuje w ramach projektu „Dwójka dla Niepodległej” świąteczną pomoc polskim szkołom na Litwie: Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Miejszagole (165 uczniów) i dwóm szkołom (230 uczniów) na terenie parafii Butrymańce, gdzie proboszczem jest ks. Józef Aszkiełowicz, wcześniej proboszcz w Miejszagole. Zapraszamy do włączenia się w akcję przygotowania 400 paczek, w których mogą znajdować się polskie książki, słodycze, przybory szkolne i gry dydaktyczne. Każdy może przygotować paczkę lub wesprzeć finansowo nasze przedsięwzięcie wpłacając pieniądze na konto:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2

im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku z dopiskiem „Paczka na Litwę”.
Numer konta:90-8823-0007-5001-0100-6620-0001

Paczki przynosimy do 15 grudnia, do Szkoły Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku do sali 414.

                                                              Katarzyna Hacia