Przejdź do treści strony

Najnowsze Informacje

Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olsztynie w nawiązaniu do zmieniających się szybko warunków atmosferycznych uczula właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych o obowiązku odśnieżania dachu i elementów budynków, usuwaniu sopli, brył nawisów lodowych i śnieżnych.

Jednocześnie z co raz większym problemem zadymień mieszkań zgłaszanym do tutejszego Inspektoratu przypomina o obowiązkach właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych, wynikających z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dotyczących okresowych kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) celem uniknięcia zagrożeń związanych z wystąpieniem tlenku węgla, wybuchem gazu i pożarem.