Przejdź do treści strony

Najnowsze Informacje

Obserwuję, doświadczam, rozwijam się, czyli kilka słów o realizacji projektu w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich

W tym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich przystąpiła do realizacji projektu „Akademia Nowoczesnych Szkół Gminy Olsztynek”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Koordynatorem całego przedsięwzięcia na terenie gminy jest pani Katarzyna Hacia, natomiast w naszej szkole – pani Iwona Szumska.

W realizację projektu zaangażowanych jest 20 nauczycieli, którzy prowadzą 37 różnych zajęć, obejmując swoją opieką 177 uczniów. Zajęcia są różnego typu: rozwijające z języka angielskiego, matematyki, przyrody, fizyki, chemii, wyrównawcze z języka angielskiego, biologii, geografii, zajęcia rewalidacyjne (terapia ręki), terapia pedagogiczna, logopedia, arteterapia, ortografii, socjoterapia, programowanie w klasach I – III i IV – VI, grafika wektorowa, grafika komputerowa, robotyka.

Każdy uczeń może rozwijać swoje zainteresowania i zdobywać wiedzę z ulubionych przedmiotów, gdyż zajęcia odbywają się w ośmioosobowych grupach. W takim małym zespole uczniowie łatwiej przyswajają wiedzę, mogą  obserwować, wykonywać doświadczenia i konstruować. To są niezapomniane przeżycia dla uczniów i ich opiekunów.

Uczniowie, którzy korzystają z tego typu zajęć pozalekcyjnych i są spoza Olsztynka, mają zapewniony dowóz do domu.

Z funduszy przeznaczonych na realizację projektu częściowo zostały zakupione pomoce naukowe, które stanowić będą wyposażenie pracowni w naszej szkole. Zakupiono: 8 tabletów, 8 zestawów LEGO Mindstorms EV3, 32 laptopy, 2 tablice multimedialne, oprogramowanie biurowe i Corel do grafiki, urządzenia sieciowe, szafki do przewożenia laptopów. W kolejnych miesiącach zakupione zostaną pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć matematyczno-przyrodniczych.

Projekt ten trwać będzie dziesięć miesięcy, a zakończy się w grudniu 2019 roku. Angażując się w realizację tego przedsięwzięcia, nauczyciele naszej szkoły mieli na uwadze przede wszystkim kształtowanie umiejętności kluczowych oraz uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych. Oferta tych zajęć jest bogata, więc każdy zainteresowany uczeń znajdzie na pewno coś dla siebie.

                                                                                                          Danuta Salamon