Przejdź do treści strony

Najnowsze Informacje

Projekt „Nowa droga - nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek”

W lutym rozpoczęła się realizacja projektu „Nowa droga - nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek”. Projekt jest skierowany do osób (i ich rodzin), które nie radzą sobie ze stresem, z emocjami, a także z uzależnieniami i formami agresji występującymi w rodzinie. Rekrutacja uczestników trwa do końca lutego, a udział w projekcie jest bezpłatny.

Uczestnicy projektu wezmą udział w praktycznych warsztatach umiejętności społecznych, m.in. z komunikacji interpersonalnej czy budowania pewności siebie. W ramach projektu oferowane jest także bezpłatne poradnictwo prawne, doradztwo psychologiczne, a także poradnictwo specjalistów ds. uzależnień i warsztaty dla osób współuzależnionych oraz ofiar przemocy. Przewidziany jest również wyjazdowy obóz integracyjny dla uczestników projektu i ich rodzin, pikniki rodzinne, działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, zajęcia dla dzieci oraz szkoła dla rodziców. Realizatorzy projektu zapewniają opiekę nad dziećmi podczas zajęć dla dorosłych, a w trakcie zajęć dla dzieci również drobny poczęstunek. Jego realizacja potrwa do końca 2020 roku.

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących,  Pomocy DROGA w Olsztynku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich w Morągu.

Więcej informacji o projekcie wkrótce na stronie stowarzyszeniedroga.com.pl.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.