Przejdź do treści strony

Najnowsze Informacje

Szkoła Podstawowa nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku z Certyfikatem "Piłka Nożna w Szkole"


W dniu 29 października br. w siedzibie WMZPN odbyło się wręczenie certyfikatów szkołom uczestniczącym w programie „Piłka Nożna w Szkole” pod patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty.

Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej „Piłka nożna w szkole” przyznawany jest wyróżniającym się szkołom i placówkom oświatowym prowadzącym zajęcia sportowe z uczniami w zakresie piłki nożnej. To wyróżnienie jest efektem wieloletniej, ciężkiej pracy dzieci, młodzieży, rodziców i kadry szkoleniowej. Jakość i poziom spełniania wymagań potwierdza liczba przyznanych gwiazdek w każdym z pięciu obszarów oceny. Przedstawiciele WMZPN odwiedzili wszystkie szkoły aplikujące do udziału w programie i dokonali weryfikacji danych zawartych we wnioskach. Do programu w pierwszej turze zakwalifikowano 30 szkół (26 podstawowych i 4 średnie)

Główne kryteria oceny szkół:

1. Baza sportowa gwarantująca warunki do prowadzenia zajęć sportowych ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej.

2. Funkcjonowanie w szkołach oddziałów sportowych o profilu piłka nożna lub innych form dodatkowych zajęć sportowych o profilu piłka nożna.

3. Prowadzenie zajęć przez wykwalifikowaną kierunkowo kadrę nauczycieli – trenerów, w tym udział nauczycieli w szkoleniach organizowanych przez WMZPN.

4. Udział uczniów w piłkarskich rozgrywkach szkolnych, międzyszkolnych oraz organizowanych przez np. SZS, LZS, WMZPN, PZPN („Coca Cola Cup”, „Z podwórka na stadion”, „Nike Premier Cup” itp.) w tym uzyskiwanie osiągnięć i sukcesów piłkarskich.

5. Prowadzenie ścisłej współpracy z wybranym Klubem, zrzeszonym w WMZPN, potwierdzone udziałem uczniów danej szkoły w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez WMZPN.

Certyfikaty otrzymało 30 szkół z województwa Warmińsko-Mazurskiego.  Wraz z certyfikatami przedstawiciele szkół otrzymali zestaw materiałów szkoleniowych (książki, czasopisma) z zakresu piłki nożnej dzieci i młodzieży a nauczyciele prowadzący zajęcia piłki nożnej w szkołach otrzymali koszulki sportowe z logo WMZPN. Ponadto wszystkim jednostkom uczestniczącym w programie WMZPN zapewni przynajmniej raz w roku przeprowadzenie przez wykwalifikowanego trenera piłki nożnej pokazowych zajęć treningowych z uczniami danej szkoły ukierunkowanych na realizację rekomendowanego programu szkolenia PZPN. WMZPN zapewni również bieżące wsparcie szkoleniowe w zakresie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz cyklicznie będzie organizować konferencje szkoleniowe dla nauczycieli-trenerów. Związek zapewni również możliwość rozwoju uzdolnionych piłkarsko uczniów w klubach WMZPN oraz reprezentacjach młodzieżowych województwa warmińsko-mazurskiego.

Zbigniew Serowiński