Przejdź do treści strony

Rzeki

Na obszarze gminy Olsztynek istnieje dobrze rozwinięta sieć rzek i cieków wodnych, co wraz z obszarami leśnymi, łąkami, jeziorami oraz z mocno pofał­dowanym terenem składa się na niezwy­kle malowniczy krajobraz. Tutaj biorą początek największe rzeki Warmii i Ma­zur: Łyna, Drwęca i Pasłęka. Do mniej­szych rzek należy zaliczyć Marózkę, Jemiołówkę i Młynówkę, stanowiące do­pływy Łyny i Pasłęki.