Przejdź do treści strony

Erwin Kruk

Erwin Kruk urodził się 4 maja 1941 r. w Dobrzyniu koło Nidzicy w rodzinie rolniczej. Po stracie rodziców wychowywany był przez babcię Augustę Stach oraz Idę i Wilhelma Tybussek (siostrę matki z mężem) z Elgnówka. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Elgnówku, szkoły zawodowej w Ostródzie oraz Liceum Ogólnokształcące w Morągu, które ukończył w 1960 r. Następnie rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Po przyjeździe do Olsztyna w 1966 r. podjął pracę w redakcji gazety „Głos Olsztyński”, gdzie pracował na różnych stanowiskach przez 13 lat. W latach 1968-1971 kierował olsztyńskim ośrodkiem Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy. W 1980 r. wstąpił do NSZZ Solidarność w Olsztynie i poświęcał się problemowi krzywd wyrządzonych lokalnej społeczności w okresie powojennym. Współtworzył Mazurskie Zrzeszenie Kulturalne. W okresie lat 1980-1982 kierował działem warszawskiego Miesięcznika Krytycznego „Meritum”. Był również redaktorem czasopisma „Przemiany". W 1969 r. został członkiem Związku Literatów Polskich (do 1983 r.) i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (1967-1982, 1989). W latach 1989-1991 był senatorem I kadencji z listy Komitetu Obywatelskiego z województwa olsztyńskiego (aktualnie województwo warmińsko- mazurskie). Od 1997 do 2007 r. był świeckim członkiem Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Jednocześnie współzałożyciel i wieloletni prezes Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego (od 1999 roku).

 

Jego twórczość doceniono wielokrotnie. Został wyróżniony nagrodami m.in.:

- Nagrodę Pióra (1964)

- Nagroda im. Stanisława Piętaka (1977)

- Złoty Krzyż Zasługi oraz Odznaką „Zasłużonym dla Warmii i Mazur” (1979)

 - Nagrody miesięcznika „Literatura” za Książkę Roku (1988, 1989)

- Nagroda Ministra Kultury i Sztuki II stopnia w dziedzinie literatury (1989)

- Medal Marcina Lutra (1991)

- Regionalna Nagroda im. Michała Lengowskiego za całokształt twórczości literackiej (1998)

-  siódme miejsce w rankingu najwybitniejszych postaci szczególnie zasłużonych dla Olsztyna w minionym stuleciu (2000)

- Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Olsztyna (2001)

- Nagroda Ministra Kultury w dziedzinie upowszechniania kultury (2003)

- Nagroda im. ks. Leopolda Otto (2004)

- Tytuł „Osobowość Roku Warmii i Mazur” (2005)

- Literacką Nagrodę Warmii i Mazur (2006).

- Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2007)

- Tytuł Honorowy Obywatel Olsztynka (2009)

- Medal im. ks. Twardowskiego za całokształt twórczości (2016)

- Doktorat honoris causa UWM w Olsztynie (2016 ) za tworzenie prawdziwego, sumiennego i wielowymiarowego obrazu ziemi warmińsko-mazurskiej oraz upowszechnianie go na forum ogólnopolskim, za budowanie tożsamości i rozwój dziedzictwa kulturowego regionu w wymiarze uniwersalnym, za trwające pół wieku skuteczne inspirowanie badań regionalistycznych w zakresie nauk humanistycznych i społecznych oraz za piękne owoce działań podjętych z myślą o dobru wspólnym społeczeństwa Warmii i Mazur, Polski i Europy

Źródło: (http://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/1,48726,20163666,uwm-wyrozni-erwina-kruka-tytulem-doktora-honoris-causa.html)

- odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski(2016)

Utwory literackie

Rysowane z pamięci (1963)

Drogami o świcie (1967)

Na uboczu święta (1967)

Zapisy powrotu (1969)

Rondo (1971)

Moja Północ (1977)

Powrót na wygnanie (1977)

Łaknienie (1980)

Poezje wybrane (1984)

Z krainy Nod (1987)

W cieniu (1988)

Kronika z Mazur (1989)

Znikanie (2005)

Spadek : zapiski mazurskie 2007-2008 (2009)