Przejdź do treści strony

Feliks Klikowicz

Urodził się na Wileńszczyźnie 23 października 1887 roku. Zdobył wykształcenie medyczne, był oficerem Wojska Polskiego. Do Olsztynka przybył w 1946 roku i za­mieszkał na kolonii Świętojańska Karczma - 5 km za miastem przy drodze do Ostró­dy. Wybrał świadomie to miejsce, ponieważ chciał połączyć swoje dwie pasje: me­dycynę i rolnictwo. Mieszkał z żoną, synem i dwiema córkami w małym dworku. Uprawiał kilka hektarów ziemi, hodował zwierzęta. Do Olsztynka jeździł bryczką lub chodził pieszo. Pracował w kilku miejscach: w Ośrodku Zdrowia w Olsztynku (1946-1973), w sanatorium w Ameryce (1948-1965), poza tym przyjmował cho­rych w Stawigudzie, Elgnówku, Platynach. W 1949 roku wspólnie z Teresą Kirko zorganizował Miejski Ośrodek Zdrowia w Olsztynku, w 1952 utworzył izbę porodową w budynku przy ulicy Ostródzkiej. Doktor Feliks Klikowicz pracował do 1973 roku, czyli do 86 roku życia, na pełnym etacie i nie pobierał emerytury. Był bardzo dobrym lekarzem, oddającym się bezgranicznie i bezinteresownie swojej za­wodowej pracy. Dużo pracował fizycznie, lubił kontakt z przyroda, wszystko pozwoliło mu dożyć pięknego wieku 93 lat. Zmarł 26 października 1980 roku. Jednej z ulic w Olsztynku nadano nazwę upamiętniająca, jego działalność.

 

B. Kuźniewski, Olsztynek. Miasto i gmina, Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka, Olsztynek 2007, s. 97-98.