Przejdź do treści strony

Honorowi Obywatele Olsztynka

Tytuł "Honorowy Obywatel Olsztynka" otrzymali:

w 2004 r.

Tadeusz Kufel - długoletni dyrektor Muzeum Budownic­twa Ludowego w Olsztynku, inicjator sesji popularno-naukowych. Pod Jego kierownictwem "Skansen" rozbudował się, stanowiąc dużą atrakcję turystyczną, znaną nie tylko w Polsce.

Krzysztof Pawiński - właściciel największego zakładu produkcyjnego na naszym terenie. Systematyczny rozwój przedsiębiorstwa przyczynia się nie tylko do roz­woju gminy, ale także produkowanymi wyrobami promuje miasto. Sok "Kubuś" kojarzony z Olsztynkiem jest tego najlepszym przykładem. Dyrekcja zakładu systematycznie współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi będąc ich największym sponsorem.

Steffen Blau - członek Ra­dy Związku Gmin Walkenried, który od zawarcia porozumienia partner­skiego współpracując z licznymi organizacjami dobroczynnymi w Niemczech, zaangażował się w orga­nizowanie pomocy humanitarnej. Swoją działalnością wspiera Dom Dziecka w Olsztynku, Stację Socjalną Johannitów, a także Związek Harcerstwa Polskiego.

Uve Kuschel - pełniąc funkcję pełnomocnika projektów na Polskę Zarządu Północnego Okręgu Johannitów w Eutin. Od 1996 roku wspierał młodzież ze Szczepu Harcerskiego w Olsztynku. Dzięki jego pomocy i współpracy zostało podpisane międzynarodowe porozu­mienie pomiędzy organizacjami młodzieżowymi. Przyczynił się do wyposażenia dru­żyny harcerskiej w bardzo potrzebny i wartościowy sprzęt, organizując im­prezy i wyjazdy na zawody ratownictwa przedmedycznego. Był wieloletnim opiekunem Stacji Socjalnej Johannitów w Olsztynku.

Christian Meyl - Przewodniczący Stowarzyszenia do Wspie­rania Stacji Socjalnych Johannitów, udzielającego pomocy wielu instytucjom medycznym na terenie gmi­ny, a przede wszystkim Przychodni Rejonowej, pomagającego także osobom prywatnym, głównie chorym dzieciom; będąc lekarzem wie, jak ważny w procesie leczenia jest dobry sprzęt. Dzięki jego pomocy trafiło go do Olsztynka dość dużo.

Hubertus Schütte - były zastępca dyrektora Związku Gmin Walkenried, współtwórca i koordynator porozumienia o partnerstwie podpisanego pomiędzy związkiem gmin a Gminą Olsztynek, praktycznie zaangażowanego w realizację zapisów tej umowy, współzałożyciel i przewodniczący Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Walkenried. Od kilku lat zamieszkuje w Polsce.

Karl-Heinz Woyda - komendant straży pożarnej z Bad Sachsa, współpracujący z Ochotniczą Strażą Pożarną W Olsztynku, zaangażowanego w pomoc dla domu dziecka, organizującego wyjazdy młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych do gmin Bad Sachsa.

w 2009 r.

Erwin Kruk – pisarz, poeta i dziennikarz. Urodził się 4 maja 1941 r. w Dobrzyniu koło Nidzicy w rodzinie rolniczej. Po stracie rodziców wychowywany był przez babcię Augustę Stach oraz Idę i Wilhelma Tybussek (siostrę matki z mężem) z Elgnówka. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Elgnówku, szkoły zawodowej w Ostródzie oraz Liceum Ogólnokształcące w Morągu, które ukończył  w 1960 r. Następnie rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego twórczość wielokrotnie doceniono i wyróżniono nagrodami. W swoich książkach i artykułach często wracał do rodzinnych stron i podkreślał specyfikę mazurskich terenów. Erwin Kruk jest popularyzatorem oraz promotorem naszej gminy w regionie i na terenie całej Polski.

w 2014 r.

Irena Petryna – wieloletni nauczyciel olsztyneckich szkół i dyrektor Szkoły Podstawowej w Waplewie, radna i wiceprzewodnicząca Rady Narodowej Miasta i Gminy Olsztynek, posłanka II kadencji Sejmu RP, radna sejmiku warmińsko-mazurskiego i wicemarszałek województwa. W 2002 roku została szefową warmińsko-mazurskiej kasy chorych, następnie oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Od 2005 roku zajmuje stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie. Wieloletnia mieszkanka Olsztynka. Jako posłanka aktywnie wspomagała proces przekształcenia Zakładu Przetwórstwa Owoców i Warzyw w Olsztynku i Banku Spółdzielczego w Olsztynku, co uchroniło je od likwidacji. Była inicjatorką rozbudowy szkoły w Waplewie oraz nadzorowała cały proces budowy. Wspierała również odbudowę wieży Salonu Wystawowego MBL. Wsparła Ochotniczą Straż Pożarną w Olsztynku w pozyskaniu samochodu do ratownictwa drogowego.

dr inż. Kazimierz  Kujawa – członek  Zarządu Grupy Maspex Wadowice TYMBARK MWS O/OLSZTYNEK, wiceprezes, przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Maspex Wadowice, członek konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w kadencji 2012-2016. Uczestniczył w procesie przekształcenia podupadającego państwowego Zakładu Przetwórstwa Owoców i Warzyw w Olsztynku. Od wielu lat nadzoruje olsztyneckim zakładem, który wchodzi w skład wiodącej na rynkach polskim i Europy środkowo - wschodniej grupy kapitałowej MASPEX. Zakład w Olsztynku jest największym i najnowocześniejszym pracodawcą na naszym rynku.

Ryszard Ziemblicki – W latach 1981 - 1985 pracował jako naczelnik Miasta i Gminy Susz. W latach 1986 -1987 był zastępcą nadleśniczego w Nadleśnictwie Olsztynek, w 1988 roku awansował na stanowisko nadleśniczego. Radny i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olsztynku w latach 1998-2002. Od 1 stycznia 2003 roku zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Od 2008 r. dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. W 2012 r. uhonorowany tytułem Honorowego Wilka Piskiego, nadawanego osobom, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju powiatu piskiego.

Jan Nilsson – Założyciel Stowarzyszenia Polsko-Szwedzkiego w Strängnäs, od 2004 roku trwa współpraca polsko-szwedzka. Z inicjatywy Jana Nilssona w 2002 r. odnowiono kontakty z Olsztynkiem, a w lipcu 2004 r. podpisano przyjacielskie porozumienie pomiędzy Gminą Olsztynek a Gminą Strängnäs.

Bernard i Lucienne Moreau – Założyciele Stowarzyszenia Polsko-Francuskiego w Indre, i od 20 lat organizatorzy współpracy polsko-francuskiej. Prezesem Stowarzyszenia jest Bernard Moreau. Organizują liczne wymiany pomiędzy partnerami z Polski i Francji.