Przejdź do treści strony

Matthias Bienwald

Urodził się w 1500 roku na Śląsku, był pierwszym proboszczem parafii ewangelickiej w Olsztynku. Został tutaj skierowany w 1526 roku przez księcia pruskiego, Albrechta Hohenzollerna. Energicznie wprowadzał luteranizm w swojej parafii. Z jego inicjatywy założono w Olsztynku w 1534 roku szkolę partykularną, której absolwenci mieli prawo do studiów uniwersyteckich. Przez wiele lat poziom nauczania był bardzo wysoki. Bienwald miał dwanaścioro dzieci. Po śmierci żony ostatnie lata swojego życia spędził u swojej córki Doroty. Zmarł w 1573 roku w Olsztynku.

B. Kuźniewski, Olsztynek. Miasto i gmina, Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka, Olsztynek 2007, s. 95.