Przejdź do treści strony

Paweł Antoni Jedzink

Ksiądz katolicki, pracował jako misjonarz w Finlandii. Przybył do Olsztynka w 1883 roku z zadaniem budowy kościoła. W ciągu pięciu lat, głównie z ofiar wiernych z katolickiej Warmii, wzniósł kościół, plebanię i szkołę (budynek przy kościele). Konsekracji świątyni dokonał 26 września 1888 roku biskup warmiński, Andrzej Thiel. W końcu tegoż roku księdza Jedzinka przeniesiono do Poznania, gdzie został profesorem i regensem seminarium duchownego; wykładał teologię moralną. W 1915 roku otrzymał sakrę na biskupa tytularnego i odtąd pełnił funk­cję biskupa sufragana poznańskiego. Z Polakami mówił tylko po polsku, chociaż uważał się za Niemca. Nie popierał akcji germanizacyjnej i cieszył się dużą sympatią Polaków, okazując zrozumienie dla ich walki o prawa narodowe.

B. Kuźniewski, Olsztynek. Miasto i gmina, Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka, Olsztynek 2007, s. 96.

Zdjęcie pochodzi z "Przewodnika Katolickiego" 1918 r., nr 45 - ze zbiorów PAN Biblioteki Kórnickiej, dzięki uprzejmości Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej - Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych.